Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 4/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 23 sierpnia, 2021

I. Informuję, że została zakupiona przyczepka samochodowa, która będzie wykorzystywana w szczególności do realizacji prac gospodarczo-porządkowych oraz transportu upolowanej zwierzyny.

– Miejsce garażowania – Majówka/posesja kol. Mieczysława Kiersnowskiego,

– Osoby użytkujące przyczepkę zwłaszcza do transportu pozyskanej zwierzyny – przed jej odstawieniem – zobowiązane są do jej obmycia. Zwracam uwagę, że na posesji kol. Mieczysława nie ma dostępu do bieżącej wody. Sugeruję aby w tym celu korzystać z najbliżej zlokalizowanej myjni samochodowej w Zaściankach.

II. Przypominam osobom zainteresowanym wzięciem udziału w III Pielgrzymce Leśników i Myśliwych do Świętej Wody / 5 września br. / o meilowym lub telefonicznym zgłoszeniu – w terminie do 25 sierpnia br.

III. W dniu 21 sierpnia br. zarząd koła podjął uchwałę nr 9/2021/2022 o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Krzysztofa Kamińskiego.

Kolega Krzysztof wstąpił do PZŁ w 2013 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. Zamieszkuje na terenie obwodu 252 i od wielu lat aktywnie włącza się w „życie koła”, zwłaszcza w zakresie realizacji prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych i dał się poznać jako myśliwy koleżeński i zawsze służący pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

IV. W imieniu zarządu koła dziękuję kolegom, którzy uczestniczyli w sobotnim czynie łowieckim.

V. W związku z rozpoczęciem sezonu polowań na jelenie byki życzę wszystkim selekcjonerom wielu niezapomnianych chwil…oraz satysfakcjonujących trofeów.

Darz Bór. Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła 3/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 22 lipca, 2021

Białystok, dnia 22 lipca 2021 roku

Komunikat Zarządu Koła 3/2021/22

I. W dniu 21 sierpnia br. / sobota / odbędzie się czyn łowiecki, w ramach którego zaplanowano m.in. prace gospodarcze na poletkach łowieckich, w tym zasiew roślin. Zbiórka o godz. 9.00 w Krasnym Lesie. Proszę o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

II. Jednocześnie przypominam o obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o padłym lub odstrzelonym dziku poprzez aplikację ZIPOD / Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików/. W tym celu należy uruchomić ww. aplikację na telefonie z systemem Android lub iOS, otwierając przeglądarkę i wpisując następujący adres:

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD oraz pytanie o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia lokalizacji. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Darz Bór. Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła 2/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 5 lipca, 2021

Białystok, dnia 5 lipca 2021 roku

Komunikat Zarządu Koła nr 2/2021/22

W dniu 22 czerwca 2021 roku, pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

 1. Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,
 2. Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,
 3. Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,
 4. Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 5. Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 45,25 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,
 6. Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,
 7. W przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do osoby z zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 791 437 209 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła.

Darz Bór. Tomek K.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.