Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła nr 5/2022/23

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 12 października, 2022

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie członków koła podjęło uchwałę nr 5/2020 w sprawie polowania indywidualnego lub zbiorowego na zwierzynę grubą dla wybranych członków koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy, w zamian za możliwość wzięcia udziału przez członków naszego koła w polowaniu zbiorowym na zające/bażanty, zorganizowane na terenach dzierżawionych przez zarząd koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy.

W wyniku wstępnych konsultacji ustalono, że wyżej wymienione polowania odbędą się w sezonie łowieckim 2022/2023 w nw. terminach:

19-20 listopada – Krasny Las / jeleń, dzik, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Łęczycy,

11 lub 18 grudnia – Łęczyca / zając, bażant, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Białymstoku – 10 osób.

Wobec powyższego proszę o potwierdzenie udziału w polowaniu w Łęczycy w terminie do dnia 21 października / wyłącznie meilowo : kontakt@koloboruta.pl /.

W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 3/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 22 sierpnia, 2022

1. Jesienny czyn łowiecki odbędzie się 3 września br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

2. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2022/2023. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

3. W związku z Jubileuszem 60-lecia koła przygotowano okolicznościowe upominki. Myśliwi, którzy nie brali udziału w obchodach nadal mogą je odebrać. W tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio ze mną.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 2/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 maja, 2022

I. Zarząd koła podjął decyzję w przedmiocie wyboru puntu skupu oferującego najkorzystniejszą cenę za pozyskane rogacze.

Wobec powyższego tusze kozłów z obydwu obwodów proszę dostarczać wyłącznie do chłodni w Majówce, obsługiwanej przez kol. Mieczysława Kiersnowskiego / tel. 668136663/.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wcześniejszą informacją, sezon łowiecki na samce sarny rozpoczyna się z dniem 15 maja br.

II. Biesiada myśliwska, która miała się odbyć po Walnym Zgromadzeniu członków koła / 14.05.br. Krasny Las /, z uwagi na brak chętnych, została odwołana.

III. Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o skreśleniu z listy członków koła kol. Aleksandra Łapińskiego / Niech mu knieja wiecznie szumi a św. Hubert ma go w swojej opiece…/.

IV. Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Dominika Leończuka.

Kolega Dominik wstąpił do PZŁ w 2021 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. W 2020 roku odbywał w naszym kole staż łowiecki, w takcie którego angażował się w szereg przedsięwzięć w szczególności związanych z realizacją prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych, a także asystował myśliwym w poszukiwaniu postrzałków oraz czynnościach związanych z dostarczaniem tusz do punktu skupu. Dał się poznać jako osoba koleżeńska i zawsze służąca pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

Darz Bór ! Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.