Koło Łowieckie Boruta Komunikaty | Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 5/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 9 października, 2020

I. W związku ze zbliżającym się terminem „Polowania Hubertowskiego” / 7.11.2020 roku, Krasny Las / proszę o potwierdzenie udziału w biesiadzie myśliwskiej w terminie do 25 października br. / meilowo lub telefonicznie – łowczy koła /.

Jednocześnie przypominam, że osoba, która potwierdzi udział w spotkaniu a ostatecznie nie weźmie w nim udziału, zostanie obciążona opłatą konsumpcyjną.

II. Informuję, że na konkretne polowanie zbiorowe można się zapisać wykorzystując elektroniczną książkę ewidencji polowań. Po zalogowaniu się do aplikacji, należy w menu otworzyć zakładkę „ Polowania zbiorowe”, następnie wybrać termin polowania i po wyświetleniu szczegółów zapisać się na zbiorówkę.

Mając na uwadze dotychczasowe zasady w przedmiocie kwestii organizacyjno-technicznych dotyczących polowań zbiorowych, tj. (…) że myśliwy zainteresowany udziałem w polowaniu zbiorowym, zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnictwa prowadzącemu bądź łowczemu na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem zbiorówki, to dokonanie zapisu przy wykorzystaniu EKEP, także należy uczynić z zachowaniem wyżej wymienionego terminu.

III. Ponownie zwracam się do kolegów z apelem, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru. Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

W innym przypadku, każdą nieuzasadnioną zwłokę należy uznać za wysoce nieetyczną !!!

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 4/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 12 sierpnia, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej „ Zielona” / m. Karakule. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

– w związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę o potwierdzenie obecności w terminie do dnia 28 sierpnia br. / telefonicznie lub meilowo /.

2. Konieczności uregulowania zobowiązań finansowych na rzecz koła w terminie do dnia 31 sierpnia br. W tej sprawie proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Czarkiem Sołowiejem.

3. Organizacji przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku wspólnie z RDLP w Białymstoku Pielgrzymki Leśników i Myśliwych.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej – Wasilków Św. Woda. Szczegóły na stronie internetowej ZO PZŁ w Białymstoku i w komunikacie ZK nr 4/2020/21 – przesłanym drogą meilową.

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 3/ 2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 10 czerwca, 2020

I. Zarząd Koła informuje, że na dzień 13 czerwca br. / sobota / zaplanował budowę urządzeń łowieckich, w ramach odpracowania dniówek.

Zbiórka myśliwych w Krasnym Lesie o godz. 9.00.

Proszę zabrać ze sobą narzędzia, tj. piły spalinowe, młotki, siekiery, etc., niezbędne do realizacji zaplanowanych prac.

II. Podziękowania

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.