Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła nr 6/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 17 grudnia, 2021

Witam koleżankę i kolegów,

przypominam o obowiązku opłaty rocznej składki członkowskiej PZŁ oraz składki na rzecz koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br.

1.Wysokość składki do PZŁ za 2022r. wynosi:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł, łącznie –       393 zł,

– ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie – 43 zł, łącznie –           218 zł,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ, 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł – łącznie – 130,50 zł / członkowie którzy ukończyli 80 lat /.

2. Wysokość składki do koła za 2022r. wynosi:

– normalna – 100 zł,

– ulgowa – 50 zł,

– członkowie koła którzy ukończyli 80 lat – zwolnieni z opłaty.

Obydwie składki proszę wnieść na nr konta koła : 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

Darz Bór. Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła 5/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 11 października, 2021

Witam kolegów,

I. W związku ze zbliżającym się polowaniem „ Hubertowskim”- 6.11.2021r. oraz planowaną biesiadą myśliwską po jego zakończeniu proszę o potwierdzenie uczestnictwa / meilowo lub telefonicznie/ w terminie do dnia 2.11.br.

W imieniu zarządu koła serdecznie zapraszam do wspólnych łowów, które w naszej tradycji mają szczególne i doniosłe znaczenie.

II. Jednocześnie informuję, że w obw. 181/ przy „ Poletku Zielona” / rozładowano karmę dla zwierzyny płowej w postaci buraka cukrowego.

Wobec konieczności wyłożenia jej w poszczególnych rewirach proszę o aktywność w tym zakresie. Przypominam, że do tego celu można wykorzystać przyczepkę samochodową będącą na stanie koła. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z łowczym lub podłowczym koła.

Darz Bór. Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła 4/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 23 sierpnia, 2021

I. Informuję, że została zakupiona przyczepka samochodowa, która będzie wykorzystywana w szczególności do realizacji prac gospodarczo-porządkowych oraz transportu upolowanej zwierzyny.

– Miejsce garażowania – Majówka/posesja kol. Mieczysława Kiersnowskiego,

– Osoby użytkujące przyczepkę zwłaszcza do transportu pozyskanej zwierzyny – przed jej odstawieniem – zobowiązane są do jej obmycia. Zwracam uwagę, że na posesji kol. Mieczysława nie ma dostępu do bieżącej wody. Sugeruję aby w tym celu korzystać z najbliżej zlokalizowanej myjni samochodowej w Zaściankach.

II. Przypominam osobom zainteresowanym wzięciem udziału w III Pielgrzymce Leśników i Myśliwych do Świętej Wody / 5 września br. / o meilowym lub telefonicznym zgłoszeniu – w terminie do 25 sierpnia br.

III. W dniu 21 sierpnia br. zarząd koła podjął uchwałę nr 9/2021/2022 o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Krzysztofa Kamińskiego.

Kolega Krzysztof wstąpił do PZŁ w 2013 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. Zamieszkuje na terenie obwodu 252 i od wielu lat aktywnie włącza się w „życie koła”, zwłaszcza w zakresie realizacji prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych i dał się poznać jako myśliwy koleżeński i zawsze służący pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

IV. W imieniu zarządu koła dziękuję kolegom, którzy uczestniczyli w sobotnim czynie łowieckim.

V. W związku z rozpoczęciem sezonu polowań na jelenie byki życzę wszystkim selekcjonerom wielu niezapomnianych chwil…oraz satysfakcjonujących trofeów.

Darz Bór. Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.