Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła nr 2/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 maja, 2022

I. Zarząd koła podjął decyzję w przedmiocie wyboru puntu skupu oferującego najkorzystniejszą cenę za pozyskane rogacze.

Wobec powyższego tusze kozłów z obydwu obwodów proszę dostarczać wyłącznie do chłodni w Majówce, obsługiwanej przez kol. Mieczysława Kiersnowskiego / tel. 668136663/.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wcześniejszą informacją, sezon łowiecki na samce sarny rozpoczyna się z dniem 15 maja br.

II. Biesiada myśliwska, która miała się odbyć po Walnym Zgromadzeniu członków koła / 14.05.br. Krasny Las /, z uwagi na brak chętnych, została odwołana.

III. Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o skreśleniu z listy członków koła kol. Aleksandra Łapińskiego / Niech mu knieja wiecznie szumi a św. Hubert ma go w swojej opiece…/.

IV. Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Dominika Leończuka.

Kolega Dominik wstąpił do PZŁ w 2021 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. W 2020 roku odbywał w naszym kole staż łowiecki, w takcie którego angażował się w szereg przedsięwzięć w szczególności związanych z realizacją prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych, a także asystował myśliwym w poszukiwaniu postrzałków oraz czynnościach związanych z dostarczaniem tusz do punktu skupu. Dał się poznać jako osoba koleżeńska i zawsze służąca pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 1/2022/23

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 25 kwietnia, 2022

W związku z kolizją terminów, tj. Walnym Zgromadzeniem członków koła oraz  organizacją – w tym samym dniu – „Zawodów Okręgowych w strzelectwie myśliwskim – 14.05.2022r.” informuję o zmianie godziny WZ z 9.00 na 15.30. 

Jednocześnie przypominam, że po zebraniu, około godz. 18.30-19.00 w KGW w Sochoniach, ul. Polna 7, odbędzie się biesiada myśliwska / proszę o potwierdzenie uczestnictwa meilowo lub telefonicznie do 7 maja br. /

W imieniu zarządu koła z góry przepraszam za ewentualne nieudogodnienia.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 7/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 21 marca, 2022

1. 2 kwietnia 2022 roku, w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału rogaczy / harmonogram pracy komisji zostanie przesłany w późniejszym terminie /- w razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

2. Wiosenny czyn łowiecki odbędzie się 9 kwietnia br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

3. 14 maja 2022 roku o godz. 9.00 w Krasnym Lesie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków koła. Stosowne zawiadomienie wraz z porządkiem obrad zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania zaplanowano biesiadą myśliwską, która odbędzie się w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Sochoniach, ul. Polna 7. Proszę zatem o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu / meilowo lub telefonicznie/ w terminie do dnia       7 maja br.

4. 24 czerwca 2022 roku około godz. 18.00 w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Sowlany” odbędą się obchody jubileuszu 60-lecia koła, poprzedzone Mszą Hubertowską odprawioną w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Narewska 26. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

5. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2022/2023. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem koła.

Darz Bór ! Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.