Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła nr 6/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 20 grudnia, 2022

Przypominam, że na posesji kol. Jerzego Jurkina / Sowlany, ul. Przemysłowa 19, brama wjazdowa od ul. Ładnej / zostały uruchomione dwie chłodnie: nr 1 i 2 do przechowywania tusz dzików, przekazane w użytkowanie przez PIW w Białymstoku. Wobec powyższego, wszystkie dziki pozyskane w ramach realizowanych odstrzałów, należy dostarczać wyłącznie do chłodni będących w dyspozycji naszego koła. W przypadku dostarczenia tuszy do chłodni PPM bądź innej alternatywnej, koszty z tym związane obciążają konkretnego myśliwego.

I. Przy dostarczaniu tuszy dzika do wyżej wymienionych chłodni należy kierować się następującymi wytycznymi:

1. Tuszę dzika – wraz z dopiętym znacznikiem – zawiesić na drążku w chłodni nr 1 lub nr 2. Chłodnia, w której należy pozostawić dzika będzie oznaczona zieloną tabliczką „ Otwarte”. Chłodnia, która będzie oznaczona czerwoną tabliczką „ Zamknięte” będzie zaplombowana i niedostępna dla myśliwego.

2. Patrochy umieścić w szczelnym worku i pozostawić w kuwecie wewnątrz chłodni.

3. Pobrać próbkę krwi do badań na ASF, opisać pojemnik podając nr znacznika i pozostawić wewnątrz chłodni w specjalnie przygotowanym do tego pojemniku.

4. Pobrać/wyciąć próbkę do badania na włośnicę, umieścić w szczelnym worku, dopiąć krótszy znacznik i pozostawić wewnątrz chłodni w specjalnie przygotowanym do tego pojemniku.

W przypadku, gdy myśliwy z jakiegoś powodu nie wykona czynności opisanych w punkcie 4 zostanie obciążony kosztami dodatkowej usługi weterynaryjnej.

5. Stojąc przodem do chłodni, w bocznej prawej ścianie znajduje się wbudowana plastikowa rurka, w wnętrzu której przechowywane są klucze do drzwi.

6. Po opuszczeniu chłodni należy ją zamknąć a klucze pozostawić jak wyżej.

7. Wypełnić obowiązującą dokumentację, tj.: rejestr tusz dzika oraz dokument dochodzenia epizootycznego i pozostawić ją na półce w przedsionku chłodni. W załączeniu przesyłam do wykorzystania wzory przedmiotowych formularzy.

II. Przy dostarczaniu tuszy dzika do chłodni znajdującej się w obw. 252 / Samułki Duże – posesja łowczego koła /, należy kierować się powyższymi wytycznymi poza jednym wyjątkiem dotyczącym próbki na włośnicę, którą należy zbadać we własnym zakresie.

III. Jednocześnie przypominam o obowiązku stosowania wytycznych określonych w rozporządzeniu MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Przypominam, że podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 5/2022/23

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 12 października, 2022

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie członków koła podjęło uchwałę nr 5/2020 w sprawie polowania indywidualnego lub zbiorowego na zwierzynę grubą dla wybranych członków koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy, w zamian za możliwość wzięcia udziału przez członków naszego koła w polowaniu zbiorowym na zające/bażanty, zorganizowane na terenach dzierżawionych przez zarząd koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy.

W wyniku wstępnych konsultacji ustalono, że wyżej wymienione polowania odbędą się w sezonie łowieckim 2022/2023 w nw. terminach:

19-20 listopada – Krasny Las / jeleń, dzik, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Łęczycy,

11 lub 18 grudnia – Łęczyca / zając, bażant, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Białymstoku – 10 osób.

Wobec powyższego proszę o potwierdzenie udziału w polowaniu w Łęczycy w terminie do dnia 21 października / wyłącznie meilowo : kontakt@koloboruta.pl /.

W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 3/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 22 sierpnia, 2022

1. Jesienny czyn łowiecki odbędzie się 3 września br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

2. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2022/2023. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

3. W związku z Jubileuszem 60-lecia koła przygotowano okolicznościowe upominki. Myśliwi, którzy nie brali udziału w obchodach nadal mogą je odebrać. W tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio ze mną.

Darz Bór ! Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.