Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat Zarządu Koła nr 7/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 marca, 2023

1. Wiosenny czyn łowiecki odbędzie się 1 kwietnia br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek /, zagospodarowanie poletek / zasilenie topinamburem / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

2. 12 kwietnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej ZO PZŁ w Białymstoku / ul. Jurowiecka 33 /odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła. Stosowne zawiadomienie wraz z porządkiem obrad zostaną przesłane w późniejszym terminie.

3. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2023/2024. Składka członkowska do PZŁ – płatna do końca 2022 roku, składka do koła – płatna do 31.03.2023r. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem koła.

4. W dniu 9 marca br. zarząd koła podjął uchwałę nr 8/2022/2023 o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Bartosza Deszczyńskiego.

Kolega Bartosz jest członkiem PZŁ od 2020 roku i aktualnie jest członkiem Koła Łowieckiego ,,Zając” w Wysokiem Mazowieckiem. Pochodzi z rodziny mającej długie tradycje myśliwskie. Już jako kilkuletni chłopiec pod bacznym okiem ojca uczył się łowiectwa, kultury i etyki myśliwskiej. Równie chętnie jak w polowaniach brał także udział w pracach gospodarczych, w trakcie których uczył się budowy urządzeń łowieckich oraz poznawał inne tajniki sztuki łowieckiej. Aktualnie jego ojciec, stryj / członek naszego koła / i szwagier oddają się pasji myśliwskiej. To koleżeński i etyczny myśliwy, mający poczucie obowiązku i dbałości o pozytywny wizerunek organizacji. Zarząd Koła liczy na jego aktywność w zakresie realizacji statutowych obowiązków.

Darz Bór ! Tomek K.

Zasady postępowania z dzikami przyjętymi do Punktu Przetrzymywania Tusz (PPT)-pow. bielski, obw. 252

Opublikowane przez w Aktualności 9 lutego, 2023

 1. Po przyjęciu dzika do chłodni znakujemy tuszę dzika znacznikiem dostarczonym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim zwany dalej PIW;
 2. Następnie kolejnym znacznikiem znakujemy przynależne do tuszy, zapakowane w worek foliowy patrochy dzika i pozostawiamy je w chłodni;
 3. Numer znacznika tuszy dzika oraz numer znacznika przynależnych do tuszy patrochów wpisujemy w Rejestrze Pozyskanych Dzików;
 4. W Rejestrze Pozyskanych Dzików wpisujemy również numer chłodni,
  w której została umieszczona tusza wraz z patrochami ( w przypadku gdy w PPT znajduje się więcej niż jedna chłodnia);
 5. Zabezpieczamy, pobraną do badań w kierunku ASF, próbkę  do czasu oględzin tuszy i odbioru jej przez pracownika PIW;
 6. Odbiór próbek odbywa się w każdy poniedziałek; w przypadku dnia wolnego od pracy w następny dzień roboczy; w przypadku gdy: PPT posiada więcej niż jedną chłodnię możliwy jest odbiór próbek w inne dni robocze po telefonicznym uzgodnieniu;
 7. Po wykonaniu oględzin tusz pozyskanych dzików chłodnia jest zamykan i plombowana przez pracownika PIW, a numer plomby jest wpisywany
  w Rejestrze Pozyskanych Dzików;
 8. Do czasu uzyskania wyników badań próbek w kierunku ASF zabrania się zdejmowania umieszczonej na chłodni plomby oraz dokładania nowo pozyskanych tusz dzików oraz patrochów;
 9. Zabrania się jednoczesnego przechowywania w jednej chłodni tusz dzików oraz tusz innych zwierząt łownych;
 10.  Zdjęcie plomby zabezpieczającej chłodnię, przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie PPT,  możliwe jest po uzyskaniu ujemnych wyników badania próbek w kierunku ASF i potwierdzeniu ich przez pracownika PIW w formie pisemnej (mailowo na adres podany przez zarządcę PPT) lub ustnej (telefonicznie);
 11.  Każdorazowo po opróżnieniu chłodni myjemy i dezynfekujemy chłodnię przed wprowadzeniem nowo pozyskanych tusz dzików;
 12.  Oznakowane patrochy, po uzyskaniu ujemnych wyników badań próbek w kierunku ASF, należy umieścić w zamrażarce, a w przypadku braku urządzenia, w szczelnie zamykanych pojemnikach do czasu odbioru przez firmę utylizacyjną.

Darz Bór ! Tomek K.

Zaproszenie

Opublikowane przez w Aktualności 13 stycznia, 2023

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.