Koło Łowieckie Boruta Podział obwodu 181 na sektory wraz z przydziałem zadań do bieżącej realizacji | Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Podział obwodu 181 na sektory wraz z przydziałem zadań do bieżącej realizacji

Opublikowane przez w 13 października, 2011

Podział obwodu 181 na sektory wraz z przydziałem zadań do bieżącej realizacji 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji prac naprawczo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła dokonał aktualizacji związanej z przypisaniem myśliwych do wyznaczonych sektorów I, II, III i zobowiązał ich w szczególności do:

-konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich, tj. ambon, zwyżek i paśników,

-uzupełniania lizawek oraz ich ewentualnej wymiany,

-zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi,

-regularnego wykaszania trawy wokół domku myśliwskiego oraz prowadzenia innych prac porządkowych zapewniających czystość w kwaterze oraz na terenie posesji. 

 

Za nadzór i koordynację prac w sektorach – Zarząd Koła – odpowiedzialnym czyni łowczego koła Józefa Bazylczyka 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

P. Kos – koordynator, A. Gołembiewski, T. Jankowski, J. Jurkin, Z. Koryszewski,  M. Łuszyński, M. Bender, R. Gebauer, M. Szymczuk,    M. Romanowski, Z. Karwowski.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

P. Kos – koordynator, Z. Chrzanowski, P. Ortholan, J. Siemieniuk, A. Siemieniako, B. Pilcicki, J. Szajowski, P. Szajowski, P. Lebiedziński,       M. Stefaniak-Stankiewicz, S. Markowski, P. Świrydowicz.

SEKTOR III / domek myśliwski – prace porządkowe na terenie posesji, w tym koszenie trawy /

P. Kos – koordynator, M. Łapuć, J. Zienkiewicz, D. Sakowski, D. Krasowski, A. Ramel, Z. Zabrocki.

 

*Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

Za Zarząd Koła

Tomasz Komarewski

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.