Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Uchwała ws. opłaty na rzecz zagospodarowania łowiska

Opublikowane przez w 13 października, 2011

Uchwała WZ nr 3/2021 z dnia 20 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia jednakowej opłaty wnoszonej przez myśliwych na rzecz zagospodarowania łowiska.

„Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Boruta” w Białymstoku postanawia ustalić jednakową opłatę na rzecz zagospodarowania łowiska w kwocie 500 zł, wnoszoną przez myśliwych na nr rachunku bankowego koła do dnia 21 sierpnia roku kalendarzowego – z możliwością pomniejszenia tej kwoty o 200 zł, biorąc udział w dwóch zorganizowanych przez zarząd koła czynach łowieckich / wiosennym i jesiennym / przy zastosowaniu następującego przelicznika: 100 zł = 1 dzień gospodarczy. Z przedmiotowej opłaty zwolnieni są myśliwi, którzy ukończyli 70 rok życia oraz zarząd koła. Jednocześnie traci moc uchwała WZ nr 6/2016 z dnia 15 maja 2016 roku w sprawie ustalenia jednakowej opłaty wnoszonej na rzecz zagospodarowania łowiska przez myśliwych koła”.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.