Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Historia

Opublikowane przez w 13 lutego, 2011

Koło Łowieckie „Boruta” zostało założone 16 sierpnia 1961 r., jego założycielami byli: Tadeusz Mistera – przewodniczący Zarządu, Jan Krygier – łowczy, Jacek Nowiński – sekretarz, Anastazy Miastkowski – skarbnik, Henryk Jelski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Eugeniusz Radziwoński – członek komisji rewizyjnej, Antoni Popławski – członek komisji rewizyjnej, Tadeusz Krysiuk.

Gospodarka łowiecka

Koło w chwili powstania nie dzierżawiło formalnie żadnego obwodu łowieckiego. W listopadzie 1961 r. wystąpiono o dzierżawę obwodu nr 178 Rygałówka. Pierwsza formalna umowa dzierżawy obwodu zawarta została 12 lipca 1962 r. na obwód nr 208 Szymki, Jałówka o powierzchni 5920 ha. Następnie zawarto umowę w dniu 1 marca 1963 r. na obwód nr 180 Majówka i Izby o powierzchni 7220 ha, natomiast 1 marca 1985 r. koło pozyskało obwód nr 285 Strabla.

Obecnie Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 181 –  Nadleśnictwo Dojlidy i Żednia o powierzchni 5339,82 ha oraz obwód łowiecki nr 252 –  Nadleśnictwo Bielsk Podlaski / Strabla /o pow. 7065,09 ha.

Koło posiada zagospodarowane poletka uprawne / owies, żyto, rzepa, rzepak, kukurydza, topinambur, łubin / i łąki. Dysponuje urządzeniami łowieckimi w postaci ambon stacjonarnych oraz przenośnych, umożliwiających wykonywanie polowań tzw. ” szwedzkich”. W obwodach rozmieszczona jest także odpowiednia liczba paśników i lizawek, zapewniających możliwość dostarczenia bytującej zwierzynie- stosownie do pór roku oraz warunków pogodowych – siana, owsa oraz soli.

Koło od 2004 r. korzysta z dopłat ze środków finansowych Unii Europejskiej i przeznacza je głównie na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów oraz poprawę warunków bytowania zwierzyny. Na wyposażeniu posiada wspaniały domek myśliwski, 2 magazyny paszy typu ” blaszak” pomieszczenie gospodarcze,  2 ciągniki i podstawowe maszyny rolnicze. Każdego roku majątek koła ulega powiększeniu, zarówno w środkach trwałych, jak i finansowych.

Koło szczyci się także sztandarem oraz kamieniem-obeliskiem, upamiętniającym 50 rocznicę postania ” Boruty”.

Pozyskanie zwierzyny

Pierwszą odnotowaną pozyskaną zwierzyną w 1963r. było 5 zajęcy. W roku 1970 strzelono 565 zajęcy. Pierwszy pozyskany dzik odnotowany został w ob. 106. W tym samym ob. w roku 1971 odstrzelono 4 sarny. W ob. 62 w roku 1972 odstrzelono: 8 saren, 9 dzików i 3 jelenie. W ob. 106 w roku 1976 odstrzelono: 111 zajęcy, 42 sarny i 27 dzików.
W roku 1983 w ob. 106 odstrzelono: 2 łosie, 22 sarny, 9 dzików oraz w ob. 62 saren 16 i 34 dziki.

Aktualnie plan pozyskania w 2 obwodach kształtuje się następująco: 50 jeleni, 25 saren, 70 dzików.

Członkowie koła

Koło liczy 47 członków, w tym 4 niemacierzystych.

Obecny skład Zarządu: prezes – Tomasz Komarewski, sekretarz – Artur Bura, łowczy – Józef Bazylczyk, podłowczy – Piotr Kos, skarbnik – Mieczysław Kiersnowski.

Wyróżnienia

1. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej posiadają: śp. Henryk Skiba, Andrzej Gołembiewski.

2. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej posiadają: śp. Zygmunt Boufał, Zbigniew Chrzanowski, Tomasz Komarewski, Mieczysław Łapuć, Piotr Naumczuk , Bogusław Pilcicki, Cezary Sołowiej, Henryk Kondraciuk, Eugeniusz Malinowski, Witalis Sadowski, Adam Ziniewicz, Janusz Zienkiewicz.

3. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej posiadająJózef Bazylczyk, Daniel Bender, Mieczysław Kiersnowski, Piotr Lebiedziński, Marek Makal, Pierre Ortholan, Jerzy Szajowski, Czesław Zabrocki, Zdzisław Karwowski, Mieczysław Łuszyński, Sławomir Markowski, Wincenty Oksiuta, Jerzy Jurkin, Zdzisław Koryszewski, Marek Romanowski, Andrzej Siemieniako, Jerzy Siemieniuk, Piotr Świrydowicz.

4. Złoty Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Białostockiego posiadają: Daniel Bender, Zbigniew Chrzanowski, Andrzej Gołembiewski, Mieczysław Kiersnowski, Tomasz Komarewski, Mieczysław Łapuć, Witalis Sadowski,

5. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Białostockiego posiadają: Józef Bazylczyk, Henryk Kondraciuk, Piotr Lebiedziński, Marek Makal, Sławomir Markowski, Piotr Naumczuk, Cezary Sołowiej, Jerzy Szajowski, Adam Ziniewicz,

6. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Białostockiego posiadają: Zdzisław Karwowski, Zdzisław Koryszewski, Wojciech Niewiński, Pierre Ortholan, Marek Romanowski, Andrzej Siemieniako, Jerzy Siemieniuk, Józef Świrydowicz, Piotr Świrydowicz, Czesław Zabrocki, Zbigniew Zabrocki, Janusz Zienkiewicz.

Ważne wydarzenia

Zarząd Koła organizuje od 2006r. spotkania integracyjne z myśliwymi, ich rodzinami oraz sympatykami myślistwa. Głównym celem biesiad myśliwskich jest integracja członków Koła oraz propagowanie tradycji, zwyczajów oraz kuchni myśliwskiej.

Biesiady organizowane są na terenie obwodu łowieckiego nr 181, bierze w nich udział od 100 do 150 osób. Ważnym punktem imprezy jest wycieczka po terenie obwodu łowieckiego celem zapoznania się z gospodarką łowiecką Koła oraz pięknym widokowo i bogatym w roślinność kompleksem leśnym Puszczy Knyszyńskiej.
W listopadzie 2008r. Koło zainicjowało, w Puszczy Knyszyńskiej – ob. 181,polowania zbiorowe na zwierzynę grubą, z cichym pędzeniem. Myśliwi zajmują stanowiskana 30 przenośnych ambonach. W ob. 181 wykopano dwa stawy o łącznej powierzchni ok. 1000 m2.

Drużyna strzelecka w składzie: kol. Tomasz Komarewski, kol. Cezary Sołowiej, kol. Marek Makal, kol. Piotr Naumczuk, kol. Bogusław Pilcicki oraz kol. Pierre Ortholan, zajmuje czołowe miejsca w zawodach strzeleckich rangi lokalnej oraz tych z kalendarza centralnego. Ponadto koledzy T. Komarewski, C. Sołowiej oraz B. Pilcicki są między innymi dwukrotnymi drużynowymi wicemistrzami Polski w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Plany i zamierzenia

Stałe podnoszenie jakości obwodów poprzez właściwą gospodarkę łowiecką oraz pozyskanie, realizowane zgodnie z planem łowieckim. Integracja środowiska myśliwskiego poprzez udział we wspólnych łowach, uroczystościach i świętach łowieckich, biesiadach i spotkaniach towarzyskich. Kształtowanie pozytywnego wizerunku myśliwego, także w aspekcie prowadzenia strony internetowej.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.