Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 4/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Akty prawne,Komunikaty 20 marca, 2019
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Uprzejmie informuję, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. od godz. 13.00. / siedziba ZO PZŁ w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33 /.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

II. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu białostockiego nakazuje się:

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego łącznej liczby 20 dzików na obszarze tych obwodów w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku każdego przypadku padnięcia dzika;

3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku Dariusz Filianowicz.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.