Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła nr 7/2015

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 30 grudnia, 2015
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku od stycznia 2016 r. rozpoczyna proces wymiany legitymacji członkowskich PZŁ, które będą miały formę plastikowej karty wielkości dowodu osobistego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem wszyscy myśliwi zobowiązani są do dostarczenia, w formie papierowej – drogą pocztową bądź osobiście lub w formie elektronicznej do kolegi Zdzisława Karwowskiego wskazanych i wymaganych przez Zarząd Okręgowy następujących dokumentów:

1. jednego zdjęcia na białym tle, formatu identycznego jaki wymagany jest do dowodu osobistego – tzw. zdjęcie biometryczne,

2. wypełnionego formularza (wzrór formularza do pobrania), zawierającego aktualne dane osobowe myśliwego, którego wzór zostanie przesłany koleżance i kolegom myśliwym na adres domowy.

Wobec powyższego Zarząd Koła – związany określonymi terminami – zobowiązuje myśliwych koła do dostarczenia przedmiotowej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Koła przypomina koleżance i kolegom myśliwym o składkach członkowskich, które należy wnosić w następującym porządku:

 1. Składka członkowska do PZŁ: należy ją opłacić do końca 2015 roku, nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 roku, osobiście do kol. Cezarego Sołowieja lub na nr konta podany na stronie internetowej.

normalna – 355 zł, ulgowa / ukończone 70 lat / – 195 zł.

 1. Sładka członkowska do koła: należy ją opłacić do 31 marca 2016 roku, osobiście do kol. Cezarego Sołowieja lub na nr konta podany na stronie internetowej.

normalna – 100 zł, ulgowa / ukończone 70 lat / – 50 zł.

Ponadto informuję, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii prosi o przekazanie niżej wymienionych informacji i zaleceń myśliwym kół łowieckich dostarczającym tusze odstrzelonych dzików do chłodni znajdujących się na terenie powiatu białostockiego. Skontrolowane zostały chłodnie kół łowieckich przeznaczone do tymczasowego przetrzymywania tusz dzików, rejestry dzików prowadzone w chłodniach z analizą miejsca odstrzału, sposób znakowania tusz w chłodniach, a także dokumenty dostarczane przez myśliwych wraz z tuszą do chłodni. Zaleca się, aby tusze przetrzymywane w chłodniach oznakowane były trwałymi znacznikami o niepowtarzalnych numerach. Rejestry w chłodniach powinny zawierać informacje dotyczące miejsca odstrzału dzika, numeru obwodu łowieckiego na terenie którego dokonano odstrzału oraz dat wprowadzenia i wydania tuszy dzika z chłodni. Miejsce odstrzału i numer obwodu łowieckiego powinny także znaleźć się na dokumencie dochodzenia epizootycznego dostarczanym wraz z tuszą do chłodni. Informuję, iż dokładna analiza miejsca odstrzału dzików wykazała, że zdarzają się przypadki przemieszczania tusz dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym do chłodni znajdujących się na obszarach z ograniczeniami. Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny, zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. W związku z powyższym zwracam się szczególnie do myśliwych kół łowieckich, których granice obwodów znajdują się na obszarze kilku gmin o dokładną analizę miejsca odstrzału, w celu wyeliminowania przemieszczania tusz dzików pomiędzy obszarem ochronnym a obszarami z ograniczeniami.

Załączniki:

 

Darz Bór. Tomasz Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.