Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła nr 2/2022/2023

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 maja, 2022
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Zarząd koła podjął decyzję w przedmiocie wyboru puntu skupu oferującego najkorzystniejszą cenę za pozyskane rogacze.

Wobec powyższego tusze kozłów z obydwu obwodów proszę dostarczać wyłącznie do chłodni w Majówce, obsługiwanej przez kol. Mieczysława Kiersnowskiego / tel. 668136663/.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wcześniejszą informacją, sezon łowiecki na samce sarny rozpoczyna się z dniem 15 maja br.

II. Biesiada myśliwska, która miała się odbyć po Walnym Zgromadzeniu członków koła / 14.05.br. Krasny Las /, z uwagi na brak chętnych, została odwołana.

III. Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o skreśleniu z listy członków koła kol. Aleksandra Łapińskiego / Niech mu knieja wiecznie szumi a św. Hubert ma go w swojej opiece…/.

IV. Zarząd koła podjął uchwałę nr 1/2022/2023 z dnia 13 maja 2022 roku o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Dominika Leończuka.

Kolega Dominik wstąpił do PZŁ w 2021 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. W 2020 roku odbywał w naszym kole staż łowiecki, w takcie którego angażował się w szereg przedsięwzięć w szczególności związanych z realizacją prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych, a także asystował myśliwym w poszukiwaniu postrzałków oraz czynnościach związanych z dostarczaniem tusz do punktu skupu. Dał się poznać jako osoba koleżeńska i zawsze służąca pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

Darz Bór ! Tomek K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.