Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 10/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 16 maja, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

15 maja 2016 roku w domku myśliwskim w Krasnym Lesie odbyło się Walne Zgromadzenie członków koła. Zaproponowany porządek obrad w szczególności w zakresie propozycji uchwał mógł sugerować, że zebranie będzie trwało dłużej niż zwykle. Tak się jednak nie stało, a to przede wszystkim dzięki sprawnemu prowadzeniu obrad oraz konkretnym, merytorycznym i rzeczowym wystąpieniom kolegów myśliwych. Oczywiście nie obyło się bez sporów w stosunku do niektórych projektów lecz i te – po wymianie argumentów – zakończyły się osiągnięciem konsensu i gwarancją, że „polityka koła” w wielu istotnych kwestiach zmierza we właściwym kierunku. Do przyjemniejszych akcentów spotkania należy zaliczyć wyróżnienie kolegów myśliwych z poprzedniego Zarządu pamiątkowymi grawertonami. Biesiada myśliwska w „Kniei”, kończąca Walne Zgromadzenia, poza jej walorami kulinarnymi była także okazją do dalszych dyskusji lecz już tych nieprotokołowanych…

Poniżej przedstawiam wyciąg z podjętych uchwał, a w przypadku niektórych z nich – szczególnie istotnych z punku widzenia funkcjonowania koła – w pełnym ich brzmieniu:

1.Uchwała w sprawie obchodów jubileuszu 55-lecia Koła Łowieckiego „Boruta”. Termin uroczystości: wrzesień/październik 2016 roku,

2.Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenie Koła złomem oraz odznaczeń dla kolegów myśliwych,

3.Uchwała w sprawie powołania koordynatora pocztu sztandarowego koła / kol. Jerzy Siemieniuk / oraz 12 członków pocztu sztandarowego,

4.Uchwała w sprawie umundurowania powołanego koordynatora oraz członków pocztu sztandarowego, w przypadku braku regulaminowego umundurowania,

5.Uchwała w sprawie sprzedaży wyeksploatowanego traktora oraz zbędnego sprzętu rolniczego i zakupu używanego traktora wraz ze stosownym osprzętem – powołania trzyosobowej komisji do ww. uchwały. Pełne brzmienie uchwały: „Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Boruta” w Białymstoku postanawia sprzedać wyeksploatowany sprzęt rolniczy posiadany przez koło, tj. traktor marki Wladimirec i zakupić traktor używany z napędem 4×4 i turem – za kwotę max. 50.000 zł oraz powołać trzech kolegów myśliwych do komisji ds. zakupu i sprzedaży sprzętu rolniczego w osobach: Czesław Zabrodzki, Jerzy Siemieniuk, Wincenty Oksiuta”,

6.Uchwała w sprawie ustalenia jednakowej opłaty wnoszonej przez myśliwych na rzecz zagospodarowania łowiska, a także sposobu oraz terminu jej uiszczania, z zastrzeżeniem możliwości jej odpracowania. Pełne brzmienie uchwały: „Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Boruta” w Białymstoku postanawia ustalić jednakową opłatę na rzecz zagospodarowania łowiska wnoszoną przez myśliwych w kwocie 400 zł, z tym że 320 zł wnoszone na nr rachunku bankowego koła do dnia 21 sierpnia roku kalendarzowego oraz    80 zł wnoszone na nr rachunku bankowego koła do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – z możliwością ich odpracowania przy zastosowaniu następującego przelicznika: 80 zł = 1 dzień gospodarczy. Uchwała nie dotyczy seniorów koła – myśliwych, którzy ukończyli 70 rok życia.” Przy czym udział kolegów w reprezentacji pocztu sztandarowego czy udział kolegów w zawodach strzelectwa myśliwskiego będzie liczony jako jeden dzień gospodarczy za każdy dzień udziału w reprezentowaniu koła „ Boruta”,

7.Uchwała w sprawie uchylenia odpłatności za prace społeczne na rzecz koła,

8.Uchwała w sprawie odstrzałów indywidualnych. Pełne brzmienie uchwały: „Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Boruta” w Białymstoku uchwala, że każdy członek koła otrzymuje odstrzał indywidualny – w tym na samce zwierzyny płowej – po uiszczeniu składki członkowskiej, wniesieniu innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie oraz wywiązaniu się z wykonania zleconych zadań przez organy koła”,

9.Uchwała w sprawie zniesienia uchwały dotyczącej odstrzału łań i dzików.

Darz Bór. Tomasz Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.