Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła nr 1/2023/2024

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 kwietnia, 2023
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. W dniu dzisiejszym zostaną wystawione i wydane odstrzały indywidualne, w tym na odstrzał planowy dzika.

jednocześnie przypominam o obowiązku stosowania wytycznych określonych w rozporządzeniu MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

Podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

– przypominam także o zasadach dostarczania dzików do użytkowanych chłodni, określonych w komunikacie nr 6/2022/2023 z dnia 20.12.2022 roku oraz w informacji z dnia 9 lutego 2023 roku zamieszczonej na stronie internetowej koła, dotyczącej chłodni w obw. 252 / znakowanie, pobieranie próbek, wymagana dokumentacja /.

II. Odstrzał rogaczy rozpoczynamy zgodnie z kalendarzem polowań, tj. od dnia 11 maja.

– o wyborze punktu skupu oferującego najkorzystniejszą cenę za pozyskane rogacze, do którego trzeba będzie dostarczać tusze, zarząd koła powiadomi odrębnym pismem.

III. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz w § 8 między innymi stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan użytkowanej broni.

Kwestia dochowania powinności przystrzeliwania broni może mieć ogromne znaczenie w przypadkach losowych, takich jak choćby wypadek na polowaniu.

Darz Bór ! Tomek K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.