Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 9/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 18 września, 2018
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1. Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej koła, w zakładce „ gospodarka łowiecka” został zamieszczony Grafik polowań zbiorowych 2018/2019,

2. Przypominam, że od dnia 20 września 2018 roku wchodzą w życie wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Proszę zatem o kontakt z łowczym koła w celu odbioru znaczników.

Najważniejsze zasady do stosowania:

– dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczenia tuszy,

– znaki wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie,

– znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej,

– po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku,

– numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany na wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny,

– zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed PLW z odstrzału dzików, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia.

Przedmiotowe Wytyczne… są dostępne w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w obwodzie 181 i 252.

3. W związku z organizacją Biesiady myśliwskiej z okazji Jubileuszu 95-lecia PZŁ, połączoną z wręczeniem odznaczeń łowieckich, która odbędzie się w dniu 27 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „ Stajnia Sowlany” / ul. Ułańska 8 , Sowlany / przypominam, że termin zgłoszeń upływa z dniem 12 października br. / nr tel. 696 471 303 – prezes koła /.

– Odpłatność za udział w imprezie wynosi 150 zł od pary z uwzględnieniem 50 % rekompensaty. Istnieje także możliwość zaproszenia gości przy zastosowaniu pełnej odpłatności, tj. 150 zł od osoby.

– W kwestii wpłat proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Cezarym Sołowiejem / nr tel. 504 218 616 /.

– Serdecznie zapraszam kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi do wspólnego „ świętowania” Jubileuszu.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.