Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 8/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 28 kwietnia, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Zarząd Koła Łowieckiego „BORUTA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła, które odbędzie się w dniu 15.05.2016 r. (niedziela) o godz. 9.00 w Domku Myśliwskim w Krasnym Lesie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z przebiegu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7.  Sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok 2015/2016, w tym prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015/2016.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015/2016 oraz wnioski w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok 2015/2016 i wykonania budżetu za rok 2015/2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015/2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

13. Prezentacja budżetu koła na rok 2016/2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu koła na rok 2016/2017.

15.  Omówienie projektów niniejszych Uchwał:

15.1 Uchwała w sprawie obchodów 55-lecia Koła Łowieckiego „Boruta”.

15.2 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia Koła złomem oraz odznaczeń dla kolegów myśliwych.

15.3 Uchwała w sprawie powołania koordynatora pocztu sztandarowego koła oraz członków pocztu sztandarowego.

15.4 Uchwała w sprawie umundurowania powołanego koordynatora oraz członków pocztu sztandarowego, w przypadku braku regulaminowego umundurowania.

15.5 Uchwała w sprawie sprzedaży wyeksploatowanego traktora oraz zbędnego sprzętu rolniczego i zakupu używanego traktora wraz ze stosownym osprzętem – powołania trzyosobowej komisji do ww. uchwały.

15.6 Uchwała w sprawie ustalenia jednakowej opłaty wnoszonej przez myśliwych na rzecz zagospodarowania łowiska, a także sposobu oraz terminu jej uiszczania, z zastrzeżeniem możliwości jej odpracowania.

15.7 Uchwała w sprawie uchylenia odpłatności za prace społeczne na rzecz koła.

15.8 Uchwała w sprawie odstrzałów indywidualnych.

15.9 Uchwała w sprawie odstrzałów wydawanych zaproszonym gościom.

15.10 Uchwała w sprawie zniesienia uchwały z dn. 12.06.2010 r. dotyczącej odstrzału łań i dzików.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Obecność Koleżanki i Kolegów jest obowiązkowa.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, że na podstawie § 57 Statutu PZŁ o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie koła zostaną powiadomieni również drogą pocztową.

Darz Bór. Tomasz Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.