Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 6/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 26 września, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Uprzejmie informuję, że z firmy Abhunting otrzymałem 3 komplety ubrań myśliwskich w kolorze leśny-zielony, w rozmiarach 50, 52 i 54- uszkodzony zamek kurtki, które można przymierzyć w domku myśliwskim w terminie od 28 września do 13 października. Po ustaleniu właściwego rozmiaru należy go wpisać do listy zamówienia. Istnieje także możliwość zamówienia rozmiarów: 48 i 56, 58 i 60. Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwa opcja zakupu kompletu myśliwskiego typu snow/biały kamuflaż z uwagi na brak dostępności w ofercie sprzedaży. Proszę także o ocenę produktu oraz ewentualne uwagi, w kontekście podjęcia przemyślanej i ostatecznej decyzji związanej z planowanym zakupem, mając jednocześnie na uwadze wyjątkowo niską cenę produktu – 295  zł netto.

II. W związku rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Ministra Środowiska w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP i tym samym redukcji – do dnia 30 listopada 2017 roku – populacji dzika do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły, informuję, że zgodnie z przywołanymi wytycznymi KŁ „ Boruta” zobowiązane jest do dokonania odstrzału w następującej ilości: w obwodzie 181 – 21 szt., w obwodzie 252 – 21 szt. Wobec powyższego proszę kolegów myśliwych o właściwe zaangażowanie się w realizację przedmiotowego zadania i tym samym zwiększenie intensywności wyjazdów do łowiska.

III. Pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta kolejna umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów w obwodzie 181 do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

1.Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,

2.Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,

3.Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,

4.Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

5.Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 40 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,

6.Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,

7.Umowa obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2017 roku, a w przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30 i kontaktować się z Panią lek. wet. Joanną Piekut – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 608 041 935 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła kol. Czarkowi Sołowiejowi / tel. 504 218 616 /.

IV.Przypominam, że na stronie internetowej w zakładce „ Gospodarka Łowiecka” znajdują się zaktualizowane wytyczne dotyczące jesienno-zimowego dokarmiania zwierzyny w obwodzie 181, obowiązujące od dnia 1 października 2017 roku, a także obowiązujący „ Grafik polowań zbiorowych” w sezonie 2017/2018.

V. W związku oceną stanu populacji zająca i kuropatwy metodą taksacji pasowej w obwodzie 252, zaplanowaną do realizacji – w zależności od warunków pogodowych – w terminie 8 lub 22 października – w ramach polowania zbiorowego, proszę o jak najliczniejszy udział kolegów myśliwych w tym przedsięwzięciu. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o zmianę „Rocznego planu łowieckiego” i wznowienie polowań zbiorowych na zająca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.