Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 5/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 15 września, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Zarząd Koła informuje, że aktualizacji uległy rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP oraz te, za które odpowiedzialny jest Minister Środowiska. Wobec powyższego poniżej przedstawiam ich treść:

1. „ Zredukować do 30 listopada 2017 roku populację dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych / w odległości 25-35 km /. W pozostałej części kraju ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika/km2 . Redukcji populacji dzików należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej, a tam gdzie to konieczne należy przeprowadzać odstrzały sanitarne”. W przypadku zrealizowania rocznego planu łowieckiego należy wystąpić z aneksem zwiększającym pozyskanie dzików w sezonie gospodarczym 2017/2018.

2. „ Zintensyfikować poszukiwania padłych dzików na wschód od Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych, a także w obszarach nadgranicznych położonych wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą oraz wzdłuż granicy ze Słowacją i Czechami”.

Powyższe rekomendacje, w kontekście ewentualnych konsekwencji dla krajowej gospodarki w przypadku dalszego rozprzestrzeniania wirusa ASF, należy przyjąć do bezwzględnej realizacji.

II. W związku z pismem o nr. ZG.7322.14.2017.LA z dnia 11 września 2017 roku, Zarząd Koła informuje, że Nadleśnictwo Dojlidy opracowało harmonogram poszukiwań martwych dzików na obszarach leśnych – w tym w obwodzie 181 – w nw. dniach:

– 20-22 września 2017r.

– 19-21 października 2017r.

– 20-22 listopada 2017r.

Za rozprowadzenie myśliwych odpowiedzialny będzie leśniczy Mieczysław Kiersnowski / tel. 570 948 121 /. Zbiórka przy kancelarii leśnictwa Majówka o godz. 8.00. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządzone zostanie sprawozdanie wraz z listą osób w nich uczestniczących.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do kolegów myśliwych o aktywne włączenie się w realizację przedmiotowego zadania, choć zdaje sobie również sprawę z faktu, że zaplanowane działania będą się odbywały w „ dni robocze”.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.