Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 4/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 28 lipca, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1. Z uwagi na brak zainteresowania udziałem w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa KŁ „ Boruta” w Białymstoku, połączonych z piknikiem myśliwskim, które zaplanowano na dzień 26 sierpnia br., Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu imprezy.

2. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja br. w sprawie zakupu ubrań myśliwskich wszystkim członkom koła oraz komunikatem nr 3/2017 w tej sprawie, informuję, że w miesiącu sierpniu/wrześniu przedsiębiorca, od którego planujemy dokonywać zakupu ubrań, będzie miał nową dostawę towaru o prawdopodobnie zupełnie innej „ rozmiarówce” niż ta zamieszczona na stronie internetowej abhunting.pl. Zatem aktualne ustalenia są następujące: z chwilą odbioru towaru przedsiębiorca prześle kołu pełną „rozmiarówkę” kompletu myśliwskiego typu mossy, o czym myśliwi zostaną powiadomieni w odrębnym komunikacie. Taka możliwość zdecydowanie usprawni przygotowanie właściwego zamówienia. Jednocześnie informuję, że na wniosek myśliwych będzie możliwy również alternatywnie zakup kompletu myśliwskiego typu snow, jeżeli będzie on dostępny w sprzedaży.

3. Zarząd Główny PZŁ ogłosił Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł „ Darz Bór – Dasz Krew”. Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. Myśliwi zainteresowani pomocą i oddaniem krwi powinni udać się do właściwego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło: „ Darz Bór – Dasz Krew”. ZG PZŁ zwraca się z serdeczną prośbą o jak najliczniejsze przyłączenie się do tej pięknej  i szlachetnej inicjatywy.

4. W wyniku przeglądu urządzeń łowieckich, znajdujących na terenie obwodu 181, Zarząd Koła poniżej wskazuje te wymagające pilnej naprawy – zgodnie z dokonanym wcześniej podziałem w zakresie konserwacji urządzeń łowieckich:

a/ Izoby ambona– obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

b/ Okrągła Łąka– obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi; wymienić uszkodzony szczebel w drabinie,

c/ Zrąb Saniukowicza– wymiana drabiny,

d/ Poletko Zielona– obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

e/ Doktorowe Pole/stara ambona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

f/ Ciasne/ambony- dokonać naprawy licznych uszkodzeń.

Jednocześnie proszę o właściwe przygotowanie / podcięcie gałęzi, wygrabienie / – we wszystkich rewirach – ścieżek dojścia do ambon.

Wszystkie wskazane czynności należy wykonać w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

W razie wątpliwości bądź dodatkowych pytań proszę o kontakt z kol. Piotrem Świrydowiczem.

5. W dniu 22 sierpnia br. w godz. 16.00 – 19.00  Zarząd Koła zaprasza do domku w Krasnym Lesie kolegów myśliwych zainteresowanych:

a/ uzyskaniem/przedłużeniem odstrzału indywidualnego,

b/ rozliczeniem prac gospodarczych oraz opłat związanych z zagospodarowaniem obwodu.

6. Zarząd Koła informuje, że w terminie 21-24 września br. – w obwodzie 181 gościć będzie myśliwych z zaprzyjaźnionego KŁ ” Boruta” w Łęczycy.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.