Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 4/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 24 lutego, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Powołując się na komunikat Zarządu Koła 7/2015 jeszcze raz przypominam, że zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny, zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Zatem w przypadku dostarczenia pozyskanego dzika bez wnętrzności / patrochy i narogi / taki dzik nie zostanie zaewidencjonowany i przyjęty do punktu skupu.

Wobec powyższego proszę o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących procedur.

Darz Bór. Tomasz Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.