Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 4/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 23 sierpnia, 2021
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Informuję, że została zakupiona przyczepka samochodowa, która będzie wykorzystywana w szczególności do realizacji prac gospodarczo-porządkowych oraz transportu upolowanej zwierzyny.

– Miejsce garażowania – Majówka/posesja kol. Mieczysława Kiersnowskiego,

– Osoby użytkujące przyczepkę zwłaszcza do transportu pozyskanej zwierzyny – przed jej odstawieniem – zobowiązane są do jej obmycia. Zwracam uwagę, że na posesji kol. Mieczysława nie ma dostępu do bieżącej wody. Sugeruję aby w tym celu korzystać z najbliżej zlokalizowanej myjni samochodowej w Zaściankach.

II. Przypominam osobom zainteresowanym wzięciem udziału w III Pielgrzymce Leśników i Myśliwych do Świętej Wody / 5 września br. / o meilowym lub telefonicznym zgłoszeniu – w terminie do 25 sierpnia br.

III. W dniu 21 sierpnia br. zarząd koła podjął uchwałę nr 9/2021/2022 o przyjęciu w poczet członków koła kolegę Krzysztofa Kamińskiego.

Kolega Krzysztof wstąpił do PZŁ w 2013 roku i do tej pory był członkiem niezrzeszonym. Zamieszkuje na terenie obwodu 252 i od wielu lat aktywnie włącza się w „życie koła”, zwłaszcza w zakresie realizacji prac gospodarczych. Wielokrotnie uczestniczył w polowaniach zbiorowych i dał się poznać jako myśliwy koleżeński i zawsze służący pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

IV. W imieniu zarządu koła dziękuję kolegom, którzy uczestniczyli w sobotnim czynie łowieckim.

V. W związku z rozpoczęciem sezonu polowań na jelenie byki życzę wszystkim selekcjonerom wielu niezapomnianych chwil…oraz satysfakcjonujących trofeów.

Darz Bór. Tomek K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.