Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 2/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 4 maja, 2020
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. W związku z dalszym obowiązkiem utrzymywania dystansu społecznego zarząd koła podjął decyzję o odwołaniu II czynu łowieckiego, zaplanowanego na dzień 16 maja br./ obw. 252 /.

Jednocześnie przypominam, że osoby, które nie uczestniczyły w V czynie z sezonu łowieckiego 2019/2020, obowiązane są do wniesienia, na rachunek koła, opłaty na rzecz zagospodarowania obwodów w kwocie 80 zł bądź zamiennie – wykonania określonych prac gospodarczych. Analogiczna sytuacja dotyczy odwołanych czynów łowieckich, tj. I i II czynu z dnia 4.04. oraz 16.05. W przypadku chęci odpracowania dniówek proszę o kontakt z łowczym koła, który wskaże określony zakres prac.

Nr konta koła: 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

II. Uwagi w zakresie użytkowania elektronicznej książki ewidencji polowań

A/ W celu poprawnego aplikacyjnego zakończenia polowania należy pamiętać o konieczności podania ilości oddanych strzałów. Dotyczy to także polowania, podczas którego myśliwy nie oddał żadnego strzału. Wtedy w odpowiednim polu obowiązany jest wstawić cyfrę 0.

B/ Proszę, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru. Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

C/ W przypadku dokonania odstrzału dzika, podczas uzupełniania danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, proszę o wprowadzenie w rubryce „uwagi” następujących danych: nr znacznika, płeć, waga, nr obwodu. Część z tych danych co prawda myśliwy wprowadza podczas uzupełniania kolejnych rubryk, nie mniej jednak tylko łączne wprowadzenie ich w rubryce „ uwagi” – na tym etapie funkcjonalności systemu dla kół – pozwala na wygenerowanie kompletnego raportu/rozliczenia, umożliwiającego między innymi prawidłowe wystawienie faktury do PIW. W takiej sytuacji konieczność ręcznego wystawienia protokołu przez łowczego staje się zbędna.

D/ Natomiast w sytuacji pozyskania jeleniowatych, wymóg wprowadzenia dodatkowych danych w rubryce „uwagi” ma miejsce wyłącznie w przypadku przeznaczenia tuszy na użytek własny i tak podać należy wagę i nr obwodu.

III. W związku z możliwościami technicznymi jakie daje elektroniczny system dla kół oraz w celu usprawnienia komunikacji, zwracam się z prośbą do kolegów, którzy do tej pory nie przekazali zarządowi koła adresu e-mail, o podanie tej informacji sekretarzowi koła bądź bezpośrednio do mnie. W przypadku braku indywidualnego adresu meilowego, proszę o wskazanie zastępczego / np. e-mail kolegi z koła, osoby bliskiej, itp. /, pod który będzie kierowana stosowna korespondencja

IV. Wobec konieczności zapewnienia właściwej organizacji prac naprawczo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła dokonał aktualizacji związanej z przypisaniem myśliwych do wyznaczonych sektorów I, II, III i zobowiązał ich w szczególności do:

-konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich, tj. ambon, zwyżek i paśników,

-uzupełniania lizawek oraz ich ewentualnej wymiany,

-zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi,

-regularnego wykaszania trawy wokół domku myśliwskiego oraz prowadzenia innych prac porządkowych zapewniających czystość w kwaterze oraz na terenie posesji.

Wobec powyższego proszę kolegów o sumienne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

Podział obwodu 181 na sektory wraz zakresem zadań do bieżącej realizacji” dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „ Prace Gospodarcze”.

V. Sezon łowiecki na rogacze rozpoczynamy od dnia 1 czerwca br. Powyższe wynika z niepewnej sytuacji na rynku skupu dziczyzny, a prognozowane ceny za 1 kg tuszy, na chwilę obecną, są katastrofalnie niskie i tym samym nieakceptowalne.

Myśliwi, którzy planują pozyskanego kozła przeznaczyć na użytek własny, odstrzał indywidualny mogą realizować zgodnie z obowiązującym kalendarzem polowań, czyli od dnia 11 maja.

Tomek K. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.