Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 2/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 6 marca, 2018
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Mając na uwadze fakt iż, nie wszyscy koledzy posiadają szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, którzy polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt informuję, że dzięki uprzejmości Zarządu KŁ „ Ryś” w Białymstoku, będzie możliwość wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Odbędzie się ono w dniach 24 i 25 marca 2018 roku w sali konferencyjnej ZO PZŁ przy ul. Jurowieckiej 33. Poprowadzi je Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Przypominam, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie prowadzenia szkolenia dla myśliwych obliguje wykonujących polowanie i dostarczających tusze pozyskanych zwierząt do punktów skupu, do posiadania stosownego przeszkolenia.

Korzystając z możliwości dołączenia się do kursu zorganizowanego przez Zarząd KŁ „ Ryś” w Białymstoku oraz mając na uwadze zapisy cytowanego rozporządzenia, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

W związku z kwestiami organizacyjno-technicznymi, proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16 marca 2018 roku / telefonicznie – 696 471 303 lub meilowo : kontakt@koloboruta.pl /.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy, 24 marca 2018 roku ( sobota )

Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:00:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt.

Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych.

Występowanie chorób odzwierzęcych w RP.

Występowanie chorób  zakaźnych zwierząt w RP.

Parazytory wspólne dla ludzi i zwierząt łownych.

Zakończenie szkolenia w pierwszym dniu ok. godz. 16:00. W przerwie szkolenia ok godz. 13:00 przewidziany jest posiłek.

Dzień drugi, 25 marca 2018 roku ( niedziela )

Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:00

Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem w łowisku, podczas składowania i transportu.

Postepowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych.

Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.

Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w RP.

Prawidłowe wypełnianie dokumentów pochodzenia epizootycznego.

Zakończenie szkolenia ok godz. 16:00 w przerwie szkolenia ok godz. 13:00 przewidziany jest posiłek.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie z numerem nadanym przez Inspektorat Weterynarii, ważne przez okres 10 lat.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.