Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 2/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 11 maja, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Na podstawie uchwały nr 2/2017 zarządu koła ws. obowiązkowych dyżurów, będącej konsekwencją konieczności zabezpieczenia upraw oraz łąk przed szkodami wyrządzanymi przez dziki w ob. 252 oraz wobec przedłużającego się okresu zasiewu kukurydzy, zaistniała potrzeba opracowania dodatkowego grafiku dyżurów.

Jednocześnie informuję, że każdorazowo należy penetrować rewiry takie jak: Szopa – łąki, Haraczewo, Woniaczka, Niewino, Grabina, Pulsze, Mieszuki, Mulawicze, poletka zaporowe koła oraz inne miejsca wskazane przez kolegę Wincentego Oksiuta, u którego będzie znajdował się przedmiotowy grafik / adres zamieszkania: Mulawicze 54, tel. 517-842-818 /. Zaleca się aby dyżur pełniony był w godz. 21.00 – 4.00. Dopuszcza się także, w porozumieniu z kolegami umieszczonymi w grafiku, zmianę terminu dyżuru. W przypadku myśliwych nie ujętych w harmonogramie, a zainteresowanych „ odstraszaniem dzików”, proszę o kontakt nw. osobami i dołączenie do wyznaczonych grup.

11.05. A. Gołembiewski, M. Łapuć

12.05. M. Romanowski, W. Oksiuta

13.05. P. Naumczuk, J. Zienkiewicz

14.05. T. Komarewski, B. Kuczyński- gość

15.05. J. Bazylczyk, D. Krasowski

16.05. A. Siemieniako, S. Markowski

17.05. Z. Zabrocki, Z. Koryszewski

18.05. Z. Karwowski, M. Jóźwik – gość

19.05. M. Bender, R. Gebauer

20.05. J. Siemieniuk, P. Karpiuk – gość

21.05. J. Jurkin, P. Lebiedziński

22.05. P. Świrydowicz, D. Sakowski

23.05. M. Kiersnowski, Z. Nietupski

24.05. P. Kos, Krzysztof Kamiński – gość

25. 05. J. Świrydowicz, J. Gawryluk

26.05. B. Pilcicki, C. Sołowiej

27.05. M. Łuszyński, Cz. Zabrocki

28.05. Z. Chrzanowski, P. Ortholan,

29.05. J. Szajowski, P. Szajowski

30.05. T. Jankowski, W. Niewiński

Darz Bór. T. Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.