Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 2/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 5 lipca, 2021
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Białystok, dnia 5 lipca 2021 roku

Komunikat Zarządu Koła nr 2/2021/22

W dniu 22 czerwca 2021 roku, pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

 1. Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,
 2. Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,
 3. Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,
 4. Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 5. Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 45,25 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,
 6. Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,
 7. W przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do osoby z zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 791 437 209 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła.

Darz Bór. Tomek K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.