Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 15/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 17 lutego, 2020
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Informuję, że weszło w życie rozporządzenie nr 1/2020  Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze woj. podlaskiego.

W terminie do dnia 31 marca 2020 roku odstrzał dzików prowadzony będzie wyłącznie w ramach odstrzału sanitarnego.

W nowym sezonie łowieckim zostaną wydane kolejne zalecenia co do formy pozyskiwania dzików.

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b i 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze województwa podlaskiego:

1) przeprowadzenie na obszarze województwa podlaskiego odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 2 000 sztuk;

2) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc ich przetrzymywania, wskazanych przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii;

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do utylizacji;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przekazanie ich do utylizacji;

5) niezwłoczne zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć dzików.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Tomasz K. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.