Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 1/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 3 marca, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Zarząd Koła informuje, że :

1.Wyznaczono terminy czynów łowieckich w sezonie 2016/2017 oraz 2017/2018:

V czyn łowiecki odbędzie się 25 marca o godz. 9.00 – obwód 181. W ramach „ Wiosennych porządków” zaplanowano generalne sprzątanie domku myśliwskiego oraz posesji. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, etc., niezbędnych do realizacji zadania. Środki czystości zapewni Zarząd Koła. Po zakończeniu prac porządkowych nastąpi podsumowanie sezonu łowieckiego 2016/2017 i niech to będzie również okazją do zaprezentowania przez kolegów myśliwych pozyskanych trofeów w postaci wieńców jeleni i parostków rogaczy.

I czyn łowiecki odbędzie się 8 kwietnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /,

II czyn łowiecki odbędzie się 27 maja – obwód 252, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Samułkach Dużych 21 / ranczo kol. łowczego /, połączony z polowaniem indywidualnym na rogacza,

III czyn łowiecki odbędzie się 3 czerwca – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /,

IV czyn łowiecki odbędzie się 5 sierpnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /.

Proszę o zabranie ze sobą– w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.

2. W związku z zabezpieczeniem upraw oraz łąk obwodzie 252 przed szkodami wyrządzanymi przez dziki i podjęciem przez zarząd koła uchwały nr 2/2017 ws. obowiązkowych dyżurów, poniżej przedstawiam opracowany grafik.

Jednocześnie informuję, że każdorazowo należy penetrować rewiry takie jak: Szopa – łąki, Haraczewo, Woniaczka, Niewino, Grabina, Pulsze, Mieszuki oraz te wskazane przez kolegę Wincentego Oksiutę, u którego będzie znajdował się przedmiotowy grafik oraz rejestr dyżurów / adres zamieszkania: Mulawicze 54, tel. 517-842-818 /. Przed przystąpieniem do dyżuru należy ten fakt odnotować w rejestrze. Zaleca się aby dyżur pełniony był w godz. 21.00 – 4.00. Dopuszcza się także, w porozumieniu z kolegami umieszczonymi w grafiku, zmianę terminu dyżuru. W przypadku myśliwych nie ujętych w harmonogramie, a zainteresowanych „ odstraszaniem dzików”, proszę o kontakt nw. osobami i dołączenie do wyznaczonych grup. 

22.04.  J. Świrydowicz, J. Gawryluk

23.04.  A. Siemieniako, S. Markowski

24.04.  Z. Karwowski, M. Jóźwik – gość

25.04.  A. Gołembiewski, M. Łapuć

26.04.  M. Bender, R. Gebauer

27.04.  Z. Chrzanowski, P. Ortholan,

28.04.  T. Komarewski, B. Kuczyński- gość

29.04.  J. Jurkin, P. Lebiedziński

30.04.  P. Świrydowicz, D. Sakowski

01.05.  M. Kiersnowski, Z. Nietupski

02.05.  Z. Zabrocki, Z. Koryszewski

03.05.  P. Kos, Krzysztof Kamiński – gość

04.05.  J. Bazylczyk, D. Krasowski

05.05.  M. Łuszyński, Cz. Zabrocki

06.05.  B. Pilcicki, C. Sołowiej

07.05.  P. Naumczuk, J. Zienkiewicz

08.05.  J. Siemieniuk, P. Karpiuk – gość

09.05.  J. Szajowski, P. Szajowski

10.05.  M. Romanowski, W. Oksiuta

11.05.T. Jankowski, W. Niewiński

3.Zarząd Koła Łowieckiego „BORUTA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła, które odbędzie się w dniu 14 maja 2017 roku (niedziela) o godz. 9.30 w Domku Myśliwskim w Krasnym Lesie.

4.W dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.30 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku / ul. Jurowiecka 33 / odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków.

5. W dniu 26 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 Zarząd Koła planuje – na strzelnicy myśliwskiej w Karakulach – organizację I Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa KŁ „ Boruta” w Białymstoku, połączonych z „Piknikiem Myśliwskim”. Już teraz zapraszam wszystkich bardzo gorąco do wzięcia udziału konkursie strzeleckim oraz spotkaniu towarzyskim. Szczegóły imprezy zostaną przekazane w późniejszym terminie.

6. Zarząd Koła przypomina o okresie ochronnym na lochy, który trwa od 15 stycznia do 15 sierpnia.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.