Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 1/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 13 stycznia, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 stycznia 2016 roku, pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta kolejna umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów w obwodzie 181 / Nadleśnictwo Dojlidy / do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

 1. Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,
 2. Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,
 3.  Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,
 4. Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 5. Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 40 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,
 6. Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,
 7. W przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30 i kontaktować się z Panią lek. wet. Joanną Piekut – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 608 041 935 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła kol. Czarkowi Sołowiejowi / tel. 504 218 616 /.

UWAGA !!! 

W związku z poleceniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez ASF na terenie Polski oraz dalszej intensyfikacji odstrzału dzika, między innymi na terenie powiatu białostockiego, zmierzającej do ograniczenia populacji dzika do poziomu poniżej 1 osobnika na km 2 / 10 dzików/1000 ha /, Zarząd Koła wystąpił do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy o zwiększenie odstrzału dzika o kolejne 15 sztuk – łącznie 80 szt. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez wskazany organ, Zarząd Koła zwraca się z apelem do kolegów myśliwych o realizowanie planowego odstrzału ze wskazaniem na pozyskanie warchlaków.

UWAGA !!!

W nawiązaniu do Komunikatu Zarządu Koła nr 7 / 2015 i obowiązku wypełnienia formularza, zawierającego dane osobowe myśliwego, niezbędnego do wydania nowej legitymacji członkowskiej, informuję że:

 1. Wypełnienia nie wymagają rubryki: numer ewidencyjny oraz NIP,
 2. Pominąć również można dane dotyczące: wykształcenia, zawodu, nazwy pracodawcy i stanowiska.

Darz Bór. Tomasz Komarewski

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.