Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 11/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 20 lipca, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1. W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji prac remontowo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła podjął decyzję w sprawie podziału obwodu 181 na dwa sektory i przypisania do nich myśliwych, zobowiązanych do konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich tj. ambon, paśników; bieżącego uzupełniania lizawek oraz zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi.

Za nadzór i koordynację prac w obu sektorach – Zarząd Koła – odpowiedzialnym czyni podłowczego Piotra Świrydowicza 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

M. Bender, R. Gebauer, P. Lebiedziński, M. Kiersnowski, J. Jurkin, Z. Nietupski, M. Łuszyński, Z. Koryszewski, P. Kos, J. Świrydowicz, T. Jankowski.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

M. Stefaniak-Stankiewicz, Z. Zabrocki, A. Siemieniako, S. Markowski, J. Siemieniuk, J. Szajowski, P. Szajowski, B. Pilcicki, J. Gawryluk, Z. Chrzanowski, P. Ortholan.

INNE: Koszenie trawy wokół domku myśliwskiego

J. Zienkiewicz, M. Romanowski, M. Łapuć, D. Krasowski, A. Gołembiewski.

*Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

 

2. Prace zaplanowane do wykonania w wyznaczonych sektorach z terminem realizacji do 21 sierpnia 2016 roku.

 

Sektor I / lewa strona obwodu /

A. Rewir Doktorowe Pole:

-naprawa pokrycia dachowego nowej ambony z zastosowaniem onduliny lub innego trwałego materiału z wyłączeniem blachy i papy,

-odcięcie balkonu w starej ambonie i dostawienie drabiny bezpośrednio do „ budy”.

B. Rewir Łąka Kibitlewskiego:

-wycięcie świerka przed amboną,

-wycięcie łóz przed amboną.

C. Rewir Pod Linią:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

D. Rewir Poletko Zielona:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

E. Rewir Ciasne A2:

-naprawa uszkodzonej ambony.

 

Sektor II / prawa strona obwodu /

A. Rewir Za Stodołą:

-wzmocnienie konstrukcji ambony, wzmocnienie wewnętrzne „ budy” i wymiana drabiny,

B. Rewir Izoby Szkółka:

-wzmocnienie wewnętrzne „ budy”.

C. Rewir Okrągła Łączka:

-odcięcie balkonu w ambonie i dostawienie drabiny bezpośrednio do „ budy”.

D. Rewir Duplańsk:

-poprawa stabilności ambony poprzez dobicie do słupów ambony dodatkowych pali i wkopanie ich w ziemię na gł. co najmniej 50 cm.

E. Rewir Izoby Ambona:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

 

3.  Obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ „ Boruta” w Białymstoku

Zarząd Koła ma zaszczyt zaprosić koleżankę i kolegów myśliwych na uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia, które odbędą się 15 października 2016 roku w Supraślu.

Program uroczystości:

– Msza Święta w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski / ul. J. Piłsudskiego 52 B, Supraśl / – godz. 16.00,

– Biesiada myśliwska połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń łowieckich / Restauracja „ Pięć Dębów”, ul. Rymarka 7, Supraśl / – godz. 17.00.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału w uroczystościach oraz dokonanie stosowanych wpłat na nr konta: 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091 / zgodnie z uchwałą nr 1/2016 WZ, czyli 50 zł członek koła plus 50 zł osoba towarzysząca; 100 zł zaproszony gość / do dnia 23 września 2016 roku / nr tel. 504 218 616 – kol. C. Sołowiej /.

Zarząd Koła

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.