Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Plan likwidacji polskiego łowiectwa

Opublikowany przez w Aktualności 27 lutego, 2024

#WSPÓŁNASPRAWA

Opublikowany przez w Aktualności 25 lutego, 2024

Komunikat Zarządu Koła nr 8/2023/2024

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty 15 lutego, 2024

1. Wiosenny czyn łowiecki odbędzie się 6 kwietnia br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, wiader, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

2. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

3. Fundacja Magnifika informuje, że w dniu 8 czerwca 2024 roku, na terenie Technikum Leśnego w Białowieży, odbędzie się BiaUUUUwieża Międzynarodowy Szkolno- Akademicki Konkurs w Szlachetnej Sztuce Wabienia Jeleni. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku objął patronatem honorowym to wydarzenie. Forma konkursowa tylko i wyłącznie dla uczniów oraz studentów (bez zawodników dorosłych) daje doskonałe warunki do zaprezentowania się w tej, jakże szlachetnej sztuce wabienia jeleni. Organizator zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli mu zorganizować konkurs na najwyższym poziomie / noclegi, poczęstunek, pakiety startowe, nagrody i medale oraz cała cześć organizacyjna /.         Każda forma wsparcia (finansowa lub rzeczowa), jest dla organizatora istotna. Koordynatorzy projektu z góry dziękują za udzielone wsparcie / Monika Żmiejko, tel. 507 230 790 /.

Nr rachunku bankowego NEST BANK: 15 2530 0008 2012 1076 4270 0001 z dopiskiem– Akademicki Konkurs Wabienia Jeleni.

4. Zarząd koła podjął uchwałę nr 12/2023/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku o przyjęciu w poczet członków koła kolegi Edmunda Wiszowatego.

Kolega Edmund wstąpił do PZŁ w 2016 roku roku i dotychczas był członkiem niezrzeszonym. Jego dziadek, doświadczony i prawy myśliwy, wprowadzał go w arkana łowieckie, ucząc kultury łowieckiej oraz szacunku do otaczającej przyrody. Pod pieczą kolegi Mieczysława Łapucia odbywał w naszym kole staż łowiecki, w takcie którego angażował się w szereg przedsięwzięć w szczególności związanych z realizacją prac gospodarczych. Dał się poznać jako osoba koleżeńska i zawsze służąca pomocą. W deklaracji członkowskiej zobowiązał się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu PZŁ, przepisów wewnątrzorganizacyjnych, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej, a także wywiązywać się z innych nałożonych obowiązków.

Darz Bór ! Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.