Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła nr 5/2022/23

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty 12 października, 2022

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie członków koła podjęło uchwałę nr 5/2020 w sprawie polowania indywidualnego lub zbiorowego na zwierzynę grubą dla wybranych członków koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy, w zamian za możliwość wzięcia udziału przez członków naszego koła w polowaniu zbiorowym na zające/bażanty, zorganizowane na terenach dzierżawionych przez zarząd koła łowieckiego „ Boruta” w Łęczycy.

W wyniku wstępnych konsultacji ustalono, że wyżej wymienione polowania odbędą się w sezonie łowieckim 2022/2023 w nw. terminach:

19-20 listopada – Krasny Las / jeleń, dzik, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Łęczycy,

11 lub 18 grudnia – Łęczyca / zając, bażant, drapieżniki /, uczestnicy: myśliwi KŁ „ Boruta” w Białymstoku – 10 osób.

Wobec powyższego proszę o potwierdzenie udziału w polowaniu w Łęczycy w terminie do dnia 21 października / wyłącznie meilowo : kontakt@koloboruta.pl /.

W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Darz Bór ! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 3/2022/2023

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty 22 sierpnia, 2022

1. Jesienny czyn łowiecki odbędzie się 3 września br. – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace porządkowe / posesja, domek / oraz inne wg wskazania łowczego. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił spalinowych, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac.

2. Przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2022/2023. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

3. W związku z Jubileuszem 60-lecia koła przygotowano okolicznościowe upominki. Myśliwi, którzy nie brali udziału w obchodach nadal mogą je odebrać. W tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio ze mną.

Darz Bór ! Tomek K.

Spotkania Hubertowskie

Opublikowany przez w Aktualności 5 sierpnia, 2022

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.