Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat Zarządu Koła nr 5/2023/2024

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 1 września, 2023

Uprzejmie informuję, że pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów w obwodzie 181 do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

 1. Lisy dostarczamy od dnia 1 października, a każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,
 2. Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,
 3. Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,
 4. Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 5. Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 68,10 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego i przyjętego lisa,
 6. Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,
 7. W przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30 i kontaktować się z Panem lek. wet. Mariuszem Krasnodębskim – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  – w celu wystawienia stosownego zlecenia  / tel. 85 651 67 46 – dział zakaźny, kom. 608 041 935 /.

Darz Bór! Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła nr 4/2023/2024

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 24 sierpnia, 2023

1. Tusze jeleni oraz saren należy dostarczać  do nw. punktów skupu:

chłodnia w Majówce – kol. Mieczysław Kiersnowski / tel. 668 136 663/ – bezpłatna preparacja wieńca oraz parostków,

– PPM Spółka z o.o. – Białystok, ul. Dojnowska 61/1 / tel. 085 743 01 70 /,

– Weles Spółka z o.o.– Bielsk Podlaski, ul. Czwartaków 13 / Jan Stepaniuk, tel. 516 368 101 /.

2. Po raz kolejny przypominam o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią między innymi warunek do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2023/2024. W przypadku dokonania płatności proszę o bezpośredni kontakt z  łowczym koła.

Darz Bór ! Tomek K.

XVI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

Opublikowane przez w Aktualności 21 sierpnia, 2023

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.