Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Zmiana rozporządzenia ws. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

Opublikowane przez w Aktualności 18 sierpnia, 2021
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

§ 4 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że na obszarach objętych ograniczeniami II i III zakazuje się między innymi:

-dokarmiania dzików.

§ 4 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że na obszarach objętych ograniczeniami III zakazuje się polowań zbiorowych z udziałem psów.

§ 4 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że na obszarach objętych ograniczeniami II i III powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu-właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu, może zakazać:

-odłowu zwierząt łownych lub

-polowań na zwierzęta łowne, lub

-polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

-polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub

-polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką

jeżeli po przeprowadzeniu ryzyka stwierdzi, że może to spowodować zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Proszę o zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia / do pobrania poniżej / i zastosowanie się do wskazanych zakazów i nakazów.

Darz Bór. Tomek K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.