Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Zasady wpisów do książki ewidencji polowań indywidualnych

Opublikowane przez w Aktualności 27 września, 2014
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Koledzy myśliwi.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, związanymi z prawidłowością dokonywania wpisów do „ Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym”, poniżej przypominam kolegom najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie.

Rozporządzenie MŚ z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz w § 23 stanowi, że na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej „książką ewidencji”. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania. W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy.

Jednakże poza wyżej wskazanym przepisem, w naszym kole obowiązuje pewien dobry obyczaj, odnoszący się do kwestii terminu dokonywania wpisu przed rozpoczęciem polowania / zgodnie z obowiązującym prawem myśliwy musi go dokonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania / i polega on na tym, że myśliwi zwyczajowo nie rezerwują rewirów na „ zaś”, lecz rejestrują się w książce ewidencji tuż przed faktycznym rozpoczęciem polowania.

Zatem biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz dotychczasowe zasady przyjęte w naszym w kole – w celu zapewnienia efektywności w realizacji planów łowieckich oraz utrzymania koleżeńskiej atmosfery, polecam stosowanie się do wskazanych zasad.

Z upoważniena Mieczysława Łapucia – łowczego koła. Darz Bór. TK

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.