Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Wsiedlenie kuropatw w obw. 252

Opublikowane przez w Aktualności 29 listopada, 2017
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Program poprawy warunków bytowania i reintrodukcji kuropatwy opracowany i nadzorowany przez ZG PZŁ wkroczył w decydującą fazę. Wczoraj do obwodu 252 dotarł transport kuropatw w liczbie 300 sztuk. Kuraki pochodzą z hodowli wolierowej, prowadzonej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Rożniatach. Zostały wypuszczone w rewirach: Stołowacz, Stacewicze, Pulsze oraz Samułki. Pomimo wyczerpującej podróży ptaki żwawo opuściły klatki. Hodowca zapewnił, że kuropatwy są w doskonałej kondycji przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wymagają one – zwłaszcza w początkowym okresie – opieki ze strony myśliwych. Ma ona polegać na przygotowaniu podsypów, regularnym dokarmianiu oraz wywieraniu presji na drapieżniki.

Wobec powyższego zwracam się do kolegów myśliwych o zaangażowanie się przedmiotowe działania, które pozwolą kuropatwom na szybkie zaadoptowanie się do nowych warunków, przetrwanie okresu zimowego i przystąpienie do wiosennych toków w jak największej liczbie.

Dziękuję Czarkowi, Czesiowi i Zdzisiowi za pomoc przy wsiedlaniu ptaków, a małżonce Czesia za poczęstunek.

Darz Bór. T.K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.