Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Ważny obowiązek !!!

Opublikowane przez w Aktualności 27 kwietnia, 2015
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Przypominam kolegom myśliwym o obowiązku wynikającym z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 roku / Dz.U. z 2005 nr 61, poz. 548 ze zm. / w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, który mówi, że:

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest do przestrzegania, między innymi, zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Wobec powyższego Zarząd Koła zobowiązał Łowczego Józefa Bazylczyka do egzekwowania tego wymogu, również wobec myśliwych, którzy legitymują się aktualnym odstrzałem. Należy zatem dostarczyć łowczemu stosowne „ Zaświadczenie o przystrzelaniu broni”, wystawione przez instruktora strzelectwa myśliwskiego. Darz Bór. Zarząd Koła. T.K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.