Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Świeża krew w łowisku…

Opublikowane przez w Aktualności 10 maja, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Pojawienie się na terenie woj. podlaskiego Afrykańskiego Pomoru Świń spowodowało szereg problemów oraz dodatkowych obostrzeń, które bezpośrednio dotknęły koła łowieckie zakwalifikowane do stref, utworzonych według kryterium zagrożenia, tj. z ograniczeniami i ochronnej. Realizacja wdrożonego programu walki z niechcianym i wyjątkowo groźnym wirusem wymagała i nadal wymaga ogromnego zaangażowania sił i środków oraz wymusiła zmianę dotychczasowej polityki kół w zakresie gospodarki łowieckiej, aktualnie ukierunkowanej na ograniczenie liczebności populacji dzika.

Wobec powyższego Zarząd Główny PZŁ podjął inicjatywę wyróżnienia i docenienia kół łowieckich, które skutecznie realizują wytyczne w zakresie zwalczania wirusa ASF, poprzez zakup kuropatw i przekazanie ich, wskazanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku kołom celem zasilenia łowisk, w których w ostatnich latach nastąpił spadek pogłowia tego kuraka.

Z nieukrywanym zadowoleniem przyjąłem więc wiadomość, że KŁ „Boruta” w Białymstoku zostało zauważone, docenione i znalazło się w gronie kół, które otrzymały określony pakiet kuropatw, i z nie mniej nieukrywaną satysfakcją informuję, że 90 sztuk tych przepięknych ptaków zostało wysiedlonych w rejonie Stacewicz, Samułk, Jacewicz, Haraczewa, Mieszuk oraz Wiktorzyna.

Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że młodym i niedoświadczonym kuropatwom uda się przeciwstawić wszelkim zagrożeniom, które niesie za sobą pobyt w środowisku naturalnym…Darz Bór. T.K.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.