Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ ” BORUTA” w Białymstoku

Opublikowane przez w Aktualności 18 października, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

15 października 2016 roku w Supraślu odbyły się obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ „ Boruta” w Białymstoku, w których – poza członkami koła i ich rodzinami – udział wzięło wielu zaproszonych gości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyli m.in. Pan Lech Chwieroś – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej; Pan Jarosław Żukowski – Łowczy Okręgowy; Pan Jerzy Procakiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej; Pan Zygmunt Piszczatowski – członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich; Pan Jacek Bejm – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku; Pan Jerzy Andrzejuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim; kol. Marek Masłowski – prezes KŁ „ Leśnik” w Białymstoku wraz z łowczym kol. Robertem Cierechem; kol. Zdzisław Puziuk – wiceprezes KŁ „ Przepiórka” w Księżynie wraz z łowczym kol. Piotrem Bozikiem; kol. Marek Bućko – prezes KŁ „ Łoś” w Białymstoku wraz z łowczym kol. Januszem Zdanowiczem; kol. Edward Korolczuk – prezes KŁ „ Słonka” w Katrynce; kol. Andrzej Ćwiklewski – prezes KŁ „ Orla Jucha” w Ełku; Witold Konończuk – kierownik Skupu Dziczyzny w Podlaskim Przedsiębiorstwie Mięsnym. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość, że z przyczyn osobistych nie wezmą udziału w uroczystościach przedstawiciele z zaprzyjaźnionej „ Boruty” Łęczyckiej, która również w tym roku obchodziła piękny Jubileusz 70-lecia. Miałem nadzieję, że będzie okazja do osobistych gratulacji, ale co się odwlecze to nie uciecze…Na ręce prezesa koła kolegi Rysia Pabina składam ogromne podziękowania za pamięć i przekazane upominki, które znajdą godne miejsce w zbiorach naszego koła.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, koncelebrowaną przez ks. Wojciecha Kraśnickiego – proboszcza tejże parafii oraz ks. Henryka Ziółkowskiego – kapelana podlaskich myśliwych. Ołtarz ozdobiony akcentami myśliwskimi oraz dźwięki wydobywające się z myśliwskich rogów, miały dodatkowo podkreślać, że tym razem modlitwa skierowana była do środowiska myśliwych i leśników oraz osób z nimi sympatyzujących, w szczególności do tych skupionych wokół KŁ „ Boruta” w Białymstoku.

Na drugą część obchodów Jubileuszu, czyli biesiadę myśliwską połączoną z wręczeniem odznaczeń łowieckich, wszyscy przenieśli się do Restauracji „Pięć Dębów”. Tam, przy zachowaniu pełnego ceremoniału, przedstawiciele władz krajowych i okręgowych, w osobach: Pana Jerzego Procakiewicza – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Pana Lecha Chwierosia – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Pana Jarosława Żukowskiego – Łowczego Okręgowego, zgodnie z precedencją, dokonali wręczenia odznaczeń łowieckich.

W tym miejscu nie sposób pominąć wydarzenia bez precedensu, polegającego na przyznaniu Naszemu kołu, jako pierwszemu na Podlasiu, najwyższego odznaczenia łowieckiego „ Złomu”. To ogromny zaszczyt i jednocześnie motywacja do dalszej pracy na rzecz łowiectwa i piękna podlaskiej przyrody.

W ramach indywidualnych wyróżnień, niżej wymienionych myśliwych w uznaniu ich zasług dla polskiego i białostockiego łowiectwa, odznaczono medalami krajowymi oraz okręgowymi, i tak:

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej: Cezarego Sołowieja, Witalisa Sadowskiego, Bogusława Pilcickiego, Piotra Naumczuka,

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej: Jerzego Siemieniuka, Andrzeja Siemieniako, Marka Romanowskiego, Wincentego Oksiuta, Sławomira Markowskiego, Mieczysława Łuszyńskiego, Zdzisława Karwowskiego,

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Białostocczyzny: Andrzeja Gołembiewskiego, Mieczysława Kiersnowskiego, Mieczysława Łapucia, Daniela Bendera,

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Białostocczyzny: Czesława Zabrockiego, Zbigniewa Zabrockiego, Piotra Świrydowicza.

Ponadto Zarząd Koła postanowił uhonorować okolicznościowymi dyplomami wszystkich seniorów z „ Boruty” i udekorował nimi tych obecnych na obchodach Jubileuszu: kol. Witalisa Sadowskiego, kol. Adama Ziniewicza, Kol. Wojciecha Paciorkowskiego i kol. Daniela Bendera. Wręczył także pamiątkowy grawerton kol. Piotrowi Lebiedzińskiemu, który przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza w Zarządzie Koła i czynił to na tyle rzetelnie, i odpowiedzialnie, że podziękowania nie mogły go ominąć.

Część oficjalna uroczystości – ta dla „ ducha” – zakończyła się odprowadzeniem sztandaru koła oraz sygnałem „ Pożegnanie”. Pozostała jeszcze równie przyjemna część obchodów Jubileuszu, czyli ta dla „ ciała”. Na stołach nie zabrakło dziczyzny i trunków nieco mocniejszych niż te dostępne w ofercie sklepowej, a poluzowane krawaty oraz zdjęte marynarki mogły tylko świadczyć o tym, że wszyscy doskonale się bawili…

W imieniu Zarządu Koła jeszcze raz serdecznie gratuluję kolegom myśliwym odznaczonym medalami łowieckimi. Jeszcze raz bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali Zarząd Koła w organizacji obchodów Jubileuszu. Dziękuję władzom okręgowym, władzom zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz innym podmiotom, a także osobom fizycznym za przyjęcie zaproszenia oraz przekazane kołu „ pięknych pamiątek”, będących dowodem szacunku i uznania. To bardzo miłe i budujące. Osobiste podziękowania kieruję także w stroną kol. Andrzeja Łukasiewicza – Leśniczego ds. Łowieckich w Nadleśnictwie Hajnówka, który na biesiadę myśliwską przygotował niespodziankę kulinarną w postaci pieczonego dzika i zadbał nie tylko o jego wyjątkowy smak ale także o stosowną do okoliczności oprawę. Pięknie dziękuję księżom koncelebrującym mszę świętą, księdzu Wojciechowi Kraśnickiemu oraz księdzu Henrykowi Ziółkowskiemu za modlitwę i „Słowo Boże”.

Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu, mam nadzieję, że w jeszcze liczniejszym gronie przyjaciół, skupionych wokół niezwykle pięknej i szlachetnej pasji jaką jest łowiectwo…Darz Bór. Tomasz Komarewski.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.