Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Kolejna ” Zbiorówka”

Opublikowane przez w Aktualności 14 listopada, 2018
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Polowanie zbiorowe, prowadzone przez kol. Zbyszka, miało nieco inny przebieg nich dotychczas. Na dwa symboliczne wydarzenia, które pojawiły się w jego scenariuszu, miała wpływ – przypadająca w tym dniu – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze z nich polegało na uczczeniu minutą ciszy pamięci bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Drugie zaś pięknie wpisało się w ogólnokrajowy zamysł, polegający na jak najliczniejszym odśpiewaniu „ Mazurka Dąbrowskiego”. Z chwilą, gdy wybiła godzina 12.00, uczestnicy łowów przerwali je na moment i jednym tchem odśpiewali hymn narodowy.

Samo polowanie też należy zaliczyć do udanych. W wyniku zrealizowanych 7 pędzeń pozyskano jednego warchlaka, kozę oraz 2 lisy. Jak zwykle można ponarzekać na skuteczność, która już tradycyjnie daleka była od ideału. W jednym z miotów naliczyłem kilkanaście, jak się później okazało, „ pustych”  strzałów…

Bezpieczne i przeprowadzone w patriotycznym nastroju „ myśliwskie spotkanie” zakończyło się dekoracją króla, którym został kolega Andrzej. Dziczek, do którego strzelał jako pierwszy, przeszedł jeszcze kilkanaście metrów i zwalił się dopiero po strzale kolegi Zbyszka. We wstępnej fazie oceny wydawało się, że trofeum należy do strzelca, który jako drugi nacisnął na język spustowy. Jednakże po dokładnych oględzinach tuszy i wyjaśnieniach obu zainteresowanych, komisja arbitrażowa podjęła werdykt korzystny dla kolegi Andrzeja. To jego strzał został uznany za śmiertelny. W takim przypadku regulamin polowań wyraźnie stanowi do kogo należy tusza. Tytuł króla pudlarzy powędrował w ręce gościa kolegi Krzysztofa. Warto także wspomnieć o sukcesie kolegi Jurka. Pierwszy w życiu dublet do lisów na pewno na długo pozostanie w jego pamięci.

Ognisko oraz pieczone kiełbaski domknęły kolejną dobrze zorganizowaną „ Zbiorówkę”. Podziękowania należą się prowadzącemu kol. Zbyszkowi oraz wszystkim, którzy go wspierali. Należą się także pozostałym uczestnikom za dyscyplinę oraz pozytywną energię, bez których trudno o dobry klimat łowów.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.