Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

III czyn myśliwski

Opublikowane przez w Aktualności 4 sierpnia, 2015
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1 sierpnia br. odbył się III czyn myśliwski. Biorąc pod uwagę sezon urlopowy, frekwencję w postaci 14 myśliwych, należny uznać za zadowalającą.

Za zdecydowanie bardziej zadowalający należy uznać efekt końcowy w postaci zrealizowania, zaplanowanych do wykonania, konkretnych prac. Front robót zaproponowany przez łowczego, podobnie jak w przypadku poprzednich czynów, udało się osiągnąć z powodzeniem.

Tym razem, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy kolegów myśliwych:

– dokończono zadaszenie przy wiacie garażowej,

– uprzątnięto wiatę garażową oraz otoczenie wokół niej,

– posiano żyto w rewirze „ Piekary Lewa Strona”,

– zdemontowano starą ambonę w rewirze „ Izoby szkółka”,

– wykonano zwyżkę z zadaszeniem – rewir „ Doktorowe Pole”,

– dokończono prace związane z postawieniem nowej ambony w rewirze „ Piekary Prawa Strona” oraz zapewnieniem myśliwym bezpiecznej „ linii strzału” – pomimo tego, że „ latający lokatorzy ambony”, skutecznie utrudniali wykonanie zadania.

Kolejny raz w imieniu Zarządu Koła serdecznie dziękuję kolegom myśliwym za udział w pracach gospodarczo-porządkowych. Zadania, które udało się zrealizować w trakcie trzech czynów oraz te wykonane indywidualnie są imponujące i nie do przecenienia. Utrzymanie w czystości domku oraz posesji; konserwacja dotychczasowych urządzeń łowieckich oraz budowa nowych; przygotowanie materiału budowlanego w postaci żerdzi; stałe zaangażowanie myśliwych w poprawę warunków bytowania zwierzyny, w tym regularne dowożenie karmy do wytypowanych rewirów; właściwe zagospodarowanie i utrzymanie poletek łowieckich, to wymierny efekt pracy tych wszystkich, którzy utożsamią się z celami wyznaczonymi przez Zarząd Koła. A do najważniejszych z nich należy zaliczyć przede wszystkim możliwość realizowania pasji łowieckiej w odpowiednio zagospodarowanym obwodzie, z bezpiecznych urządzeń łowieckich, w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Darz Bór. T.K.

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.