Koło Łowieckie Boruta

Exposé Łowczego Okręgowego

Opublikowany przez w Aktualności Listopad 13, 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy Myśliwi.

Dnia 28 października 2019 roku, uchwałą nr 267/2019 Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał mnie na funkcję Łowczego Okręgowego w Białymstoku.

Bez wątpienia zaszczyt ten spotkał mnie dzięki Waszemu poparciu jakie otrzymałem podczas wyboru kandydatów na łowczego okręgowego na V Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Białymstoku br., kiedy to uzyskałem największą ilość głosów, za co serdecznie dziękuję.

Tradycje myśliwskie zakorzenione są w mojej rodzinie od wielu pokoleń. Również moja praca zawodowa od lat wiąże się z łowiectwem. Z wykształcenia jestem inżynierem leśnikiem. Kilkanaście lat pracowałem w Państwowej Straży Łowieckiej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Od czternastu lat jestem członkiem PZŁ, łowczym K.Ł. „Słonka” w Katrynce oraz członkiem K.Ł. Boruta w Białymstoku. Jestem też  członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Posiadam uprawnienia do szacowania szkód łowieckich. Brałem udział w szkoleniach na sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego

Koleżanki i Koledzy, jako Łowczy Okręgowy będę stawiać przede wszystkim na integrację naszego środowiska, bo bez tego nie ma mowy o dobrej współpracy, wzajemnym  poszanowaniu i nie będziemy w stanie przeprowadzić zmian jakie wymaga nasze współczesne łowiectwo.

Za rzecz kluczową  uważam  współpracę z rolnikami przy szacowaniu szkód łowieckich. Myślę, że moje wieloletnie doświadczenie będzie bardzo pomocne przy wypracowywaniu kompromisu.

Zamierzam też brać czynny udział w działalności promującej polskie łowiectwo na arenie krajowej i zagranicznej oraz wspierać osoby które pracują społecznie w wielu komisjach, bo tradycje łowieckie są dziedzictwem naszej kultury, które należy pielęgnować w sposób szczególny. Dlatego też dołożę wszelkich starań, aby nasi myśliwi brali czynny udział w różnego rodzaju ogólnopolskich imprezach łowieckich jak hubertusy, kongresy, szkolenia i seminaria obok koleżanek i kolegów z innych okręgów.

Koleżanki i Koledzy, mamy dużo do zrobienia , abyśmy mogli sprawnie prowadzić gospodarkę łowiecką oraz z przyjemnością kultywować naszą łowiecką pasję. Abyśmy nie zmarnowali tego co już zrobili nasi przodkowie i w dobrym stanie, ich i nasz wieloletni  łowiecki dorobek,  przekazać naszym dzieciom i wnukom.

Ze swojej strony deklaruję, że przy podejmowaniu kluczowych decyzji, będę się z Wami konsultował. Znajdę dla każdego myśliwego czas żeby go wysłuchać i w miarę możliwości pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście i postaram się go nie zawieść .

Z myśliwskim pozdrowieniem  Darz Bór.

Dariusz Krasowski

Łowczy Okręgowy PZŁ w Białymstoku

„Hubertus 2019″

Opublikowany przez w Aktualności Listopad 6, 2019

Na początku krótka refleksja. Po raz piąty z rzędu uczestniczę w organizacji „Hubertowskich Łowów” i jak dotychczas wybór terminów był o tyle niefortunny, że uroczyste polowania odbywały się zawsze w deszczowej aurze. Intensywny i „ soczysty” opad, który towarzyszył myśliwym począwszy od zbiórki, aż po sygnał myśliwski wieńczący koniec pola, skutecznie redukował doznania płynące z kontaktu z naturą. Próżno wówczas szukać uśmiechu na twarzach, w sytuacji gdy każdy uczestnik łowów wyglądał jak przysłowiowa „ zmokła kura”. I kiedy na 12 godzin przed tegorocznym „ Hubertusem,” deszcz znów wypełnił rynny mojego domu, wściekły wypowiedziałem pod nosem kilka słów powszechnie uznanych za niecenzuralne… Chyba uczyniłem to na tyle głośno i dosadnie, że Św. Hubert postanowił wsłuchać się w głos mojego oburzenia. Niedzielny poranek może nie powitał nas promykami słońca, ale pogoda była na tyle „ uczciwa”, że każdy do woli mógł delektować się kolorami jesieni.

Pierwsze kroki tradycyjnie postawiliśmy na cmentarzu w Grabówce, odwiedzając groby kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Modliliśmy się i wspominaliśmy także tych nemrodów, których mogiły znajdują się na innych nekropoliach. Symbolicznie zapalony znicz jest wyrazem naszego szacunku i pamięci…

W trakcie 3 przeprowadzonych pędzeń doliczyłem się 21 kulowych strzałów, oddanych do jeleni, dzików i drapieżników. Natomiast fakt, że pocisk opuszcza lufę broni strzelca, nie oznacza, że bezwarunkowo trafia w obrany cel. Warto pamiętać, że zasad efektywnego strzelania jest kilka i tylko spełnione łącznie, dają gwarancję sukcesu. Kto o tym zapomina nie pije szampana…

Ostatecznie na pokocie ułożono 3 łanie, cielę i kunę. Królem polowania został – będący na gościnnych występach – kol. Andrzej K., wicekrólem kol. Andrzej R., a medal króla pudlarzy powędrował do kol. Zbyszka CH, choć wyłonienie tego ostatniego okazało się nie lada wyzwaniem !

Nie sposób pominąć wydarzenia, które w kulturze i tradycji łowieckiej ma uroczysty i podniosły charakter. Pasowanie myśliwskie to stary zwyczaj związany z upolowaniem pierwszego grubego zwierza. Do myśliwego, który dostępuje tego zaszczytu, prowadzący łowy kieruje rotę pasowania, następującej treści:

„ Zgodnie z wielowiekową tradycją pasuję Cię na rycerza św. Huberta, znakiem farby Cię znaczę. Bądź zawsze wierny kniei i dobrym obyczajom łowieckim, przestrzegaj prawa łowieckiego. Darz Bór Ci życzę ! Myśliwy odpowiada : – Ku chwale polskiego łowiectwa”.

Na lewe kolano przykląkł początkujący myśliwy kol. Andrzej, wicekról łowów, który pasowanie przyjął z dumą i nieukrywanym wzruszeniem.

„Ostatni miot” odbył się w restauracji „Knieja” w Supraślu. W lokalu o znajomo brzmiącej nazwie, ani jedzenia, ani picia nie zabrakło, a miła i koleżeńska atmosfera towarzyszyła myśliwym do późnych godzin…

Nie sposób przejść obojętnie także wobec faktu, że biesiadników odwiedził kolega Darek, kilka dni temu powołany na stanowisko łowczego okręgowego. To powód do dumy nie tylko dla samego zainteresowanego lecz także dla Nas wszystkich, że tak zaszczytna, wymagająca i niezwykle odpowiedzialna funkcja przypadła myśliwemu z „ Boruty”. Pozostaje tylko życzyć  koledze Darkowi i zapewne w tych życzeniach nie jestem odosobniony, w szczególności determinacji w kreowaniu właściwej polityki łowieckiej, realizacji ambitnych celów oraz, aby w natłoku codziennych obowiązków nie zapominał o zwykłych myśliwych i z uwagą wsłuchiwał się w ich głos.

Gratuluję udanego myśliwskiego spotkania i cieszę się, że tak duża liczba kolegów, którym na sercu leży kultywowanie tradycji, wzięła w nim udział. Dziękuję koledze Józkowi – prowadzącemu polowanie, dzielnym naganiaczom, kolegom stażystom: Adamowi i Łukaszowi, etatowemu sygnaliście Rafałowi oraz pozostałym kolegom, za zaangażowanie w sprawne i bezpieczne przeprowadzenie polowania.

Kolejne święto patrona myśliwych za nami i oby za rok następne, czego wszystkim pasjonatom łowiectwa życzę. Niech Nam wszystkim Bór Darzy !

Tomek K.

 

Komunikat Zarządu Koła 9/2019

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Październik 18, 2019

I. W dniu 15 października 2019 roku ukazało się rozporządzenie nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego.

Określa ono obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt ASF w gospodarstwie położonym w miejscowości Zawyki jako obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska choroby oraz obszar zagrożony – 7 km poza ww. obszar.

Z treści rozporządzenia wynika, że prawie cały obwód 252 znalazł w obszarze zapowietrzonym – Samułki Duże i Samułki Małe oraz w obszarze zagrożenia – Jacewicze, Husaki, Łyse, Strabla, Mulawicze, Olszanica, Warpechy Nowe, Łapcie, Mieszuki, Pulsze, Warpechy Stare.

Wobec faktu, że na wyżej wskazanych obszarach między innymi zakazuje się organizowania polowań zbiorowych, informuję że realizacja zaplanowanych „ zbiorówek” w sezonie łowieckim 2019/2020 zostaje wstrzymana.

Poniżej pełny tekst rozporządzenia.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. a i lit. b, pkt 4, 7, 8d , 8f i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w miejscowości Zawyki, gmina Suraż, powiat białostocki jako: 1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, obejmujący miejscowości: a) na terenie powiatu białostockiego w gminie Suraż: Zawyki, Zawyki Ferma, Średzińskie, b) na terenie powiatu bielskiego w gminie Wyszki: Samułki Duże, Samułki Małe; 2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości: a) na terenie powiatu białostockiego: – w gminie Poświętne: Pietkowo, Gabrysin, Turek, – w gminie Łapy: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, – w gminie Suraż: Końcowizna, Suraż, Kowale, Rynki, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Ostasze, Lesznia, Doktorce, – w gminie Turośń Kościelna: Borowskie Żaki, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, Borowskie Skórki, Borowskie Michały, Borowski Gziki, Dołki, Chodory, Czaczki Wielkie, – w gminie Juchnowiec Kościelny: Hołówki Małe, Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Kożany, Czerewki, Zaleskie, b) na terenie powiatu bielskiego: – w gminie Bielsk Podlaski: Plutycze, Jacewicze, Husaki, – w gminie Wyszki: Łyse, Strabla, Mulawicze, Olszanica, Warpechy Nowe, Łapcie, Mieszuki, Pulsze, Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Łubice, Wyszki, Filipy, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy, Ignatki, Osówka, Godzieby.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się: 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw; 2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym; 4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych; 5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta; 7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne; 5) umieszczenie na drogach wylotowych z miejscowości, w której stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, a także w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku mat dezynfekcyjnych nawilżonych wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym; 6) pozostawienie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym; 3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się: 1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) środków żywienia zwierząt, d) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Białostockiemu, Staroście Bielskiemu, Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Policji w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Suraża, Burmistrzowi Łap, Burmistrzowi Bielska Podlaskiego, wójtom gmin: Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny.

§ 8. Burmistrz Suraża i Wójt gminy Wyszki oznaczą obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 3 pkt 4. Burmistrz Bielska Podlaskiego, Burmistrz Łap oraz wójtowie gmin: Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bielsku Podlaskim. § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Suraż, Łapy, Bielsk Podlaski, Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

II. W związku z „ Polowaniem Hubertowskim”, które odbędzie się w obw. 181 w dniu 3 listopada 2019 roku i planowaną biesiadą myśliwską, przypominam kolegom o meilowym bądź telefonicznym potwierdzeniu udziału – w terminie do dnia 27 października 2019 roku.

III. W dniu 17 października br. zarząd koła podjął uchwałę nr 4/19 o przyjęciu w poczet członków koła kolegi Marcina Aleksandra Szymczuka.

Kolega Marcin jest członkiem PZŁ od 20 czerwca 1998 roku. Jego przygoda z łowiectwem rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie. Już jako siedmioletni chłopiec uczestniczył w odłowach zajęcy. Jako niestrudzony naganiacz brał regularny udział w polowaniach zbiorowych oraz towarzyszył św. pamięci Ojcu w polowaniach indywidualnych. Obecnie pasję łowiecką realizuje będąc jednocześnie członkiem kół: Jenot w Michałowie oraz Podlasiak w Bielsku Podlaskim. Podkreślenia wymaga jego ponadprzeciętna aktywność związana ze strzelectwem myśliwskim. Aktualnie zaliczany jest to czołowych zawodników, reprezentujących na szczeblu centralnym okręg białostocki. Wielokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium i należy do wąskiej grupy strzelców posiadających „ Złoty Wawrzyn Strzelecki”.

Tomasz K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091