Koło Łowieckie Boruta

Wykonywanie gospodarki łowieckiej bez ograniczeń !

Opublikowany przez w Aktualności Kwiecień 2, 2020

W nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w pełni potwierdzające stanowisko od początku konsekwentnie prezentowane przez Łowczego Krajowego co do zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19.

Rząd bez intencji ograniczania myśliwych

Co ważne zgodnie z §2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, lecz w zakresie dotyczącym wprost myśliwych tj. wykonywania polowań, odstrzałów  i szacowania szkód rozporządzenie obowiązuje od 31 marca 2020 r. Oczywiste jest zatem, że rząd wydając rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, nie miał na celu ograniczenia ustawowych praw myśliwych.

Odpowiedzialność myśliwych

Pamiętać należy, iż Polski Związek Łowiecki na mocy ustawy Prawo łowieckie zobowiązany jest do wykonywania zadań administracji państwowej, które są związane z wyrażonym w art. 5 oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 1 prawa łowieckiego, Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza to ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Nałożone przez ustawodawcę obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej są przy tym przez PZŁ realizowane samodzielnie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 35 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 23 ust. 2, § 18 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).

Wykorzystujmy nowe technologie!

Obowiązek wykonywania odstrzału sanitarnego jak i szacowania szkód łowieckich jest nieodzownym elementem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Myśliwi mają obowiązek wykonywać odstrzały sanitarne oraz dokonywać szacowania szkód łowieckich przy zachowaniu odpowiednich względów bezpieczeństwa. Wszędzie gdzie tylko to możliwe należy wykorzystywać możliwości jakie daje nam obecnie dostępna technologia. Szkody łowieckie należy dokumentować w postaci zdjęć, które później będą mogły być przesyłane mailowo, wraz z protokołem z szacowania szkód sporządzonym w formie elektronicznej.

Niezwykle ważnym narzędziem umożliwiającym realizacje powyższych obowiązków przez wszystkich myśliwych, a zarazem dającym możliwość wykonywania obowiązków w sposób maksymalnie bezpieczny jest elektroniczne książka polowań, której wdrożenie konsekwentnie rekomenduje Polski Związek Łowiecki.

/ informacja ze strony internetowej PZŁ / Tomek K. Darz Bór.

Akcja „Maski dla szpitali”

Opublikowany przez w Aktualności Marzec 30, 2020

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku organizuje akcję zbierania środków na zakup masek ochronnych, które zostaną przekazane dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Planujemy zakup kilku – kilkunastu tysięcy masek, które posłużą do bieżącej obsługi pacjentów na oddziałach ratunkowych.

Chcemy też przekazać kilkadziesiąt masek dla każdego koła łowieckiego, do wykorzystania podczas prowadzenia bieżącej działalności, szczególnie podczas procedur szacowania szkód łowieckich i kontaktu z rolnikami.

Prosimy koła łowieckie, a także członków kół łowieckich i myśliwych niestowarzyszonych do wpłat na konto:

36 2030 0045 1110 0000 0071 7160

tytuł przelewu: maski ochronne

Pokażmy, że koła łowieckie i myśliwi nie pozostają obojętni na sytuację w kraju i włączają się w pomoc lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym w ich działaniach, w ratowaniu zdrowia i życia obywateli.

Liczy się każda złotówka.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Łowczy Okręgowy

Dariusz Krasowski

Słów kilka o zarazie…

Opublikowany przez w Aktualności Marzec 28, 2020

Pandemia wywołana koronawirusem sparaliżowała wszystkie dziedziny życia. Zamknęła ludzi w czterech ścianach a ich aktywność ograniczyła do niezbędnego minimum. Póki co jedynym dostępnym lekarstwem, spowalniającym jej dalsze niekontrolowane rozprzestrzenianie się, jest unikanie bezpośredniego kontaktu z drugą osobą. Smutne ale prawdziwe.

Optymiści twierdzą, że być może już za miesiąc „ zaraza” wyraźnie wyhamuje i życie powoli zacznie wracać do normy. A nawet jeśli ten stan zagrożenia utrzyma się nieco dłużej, co wydaje się bardziej prawdopodobną opcją, to przecież i na niego w końcu przyjdzie kres. Oby jak najszybciej i oby w sposób wyrządzający jak najmniejsze szkody społeczno-gospodarcze.

Cieszę się, że w obliczu tych wszystkich utrudnień, udało się nam obsiać poletka łowieckie. Mam tylko nadzieję, że lada dzień nadejdzie upragniony deszcz i sprawi, że włożona praca nie pójdzie na marne.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, siły i wytrwałości w walce wirusem, który tak bezpardonowo sparaliżował nasze życie.

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091