Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 5/2017

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 15, 2017

I. Zarząd Koła informuje, że aktualizacji uległy rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP oraz te, za które odpowiedzialny jest Minister Środowiska. Wobec powyższego poniżej przedstawiam ich treść:

1. „ Zredukować do 30 listopada 2017 roku populację dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych / w odległości 25-35 km /. W pozostałej części kraju ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika/km2 . Redukcji populacji dzików należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej, a tam gdzie to konieczne należy przeprowadzać odstrzały sanitarne”. W przypadku zrealizowania rocznego planu łowieckiego należy wystąpić z aneksem zwiększającym pozyskanie dzików w sezonie gospodarczym 2017/2018.

2. „ Zintensyfikować poszukiwania padłych dzików na wschód od Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych, a także w obszarach nadgranicznych położonych wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą oraz wzdłuż granicy ze Słowacją i Czechami”.

Powyższe rekomendacje, w kontekście ewentualnych konsekwencji dla krajowej gospodarki w przypadku dalszego rozprzestrzeniania wirusa ASF, należy przyjąć do bezwzględnej realizacji.

II. W związku z pismem o nr. ZG.7322.14.2017.LA z dnia 11 września 2017 roku, Zarząd Koła informuje, że Nadleśnictwo Dojlidy opracowało harmonogram poszukiwań martwych dzików na obszarach leśnych – w tym w obwodzie 181 – w nw. dniach:

- 20-22 września 2017r.

- 19-21 października 2017r.

- 20-22 listopada 2017r.

Za rozprowadzenie myśliwych odpowiedzialny będzie leśniczy Mieczysław Kiersnowski / tel. 570 948 121 /. Zbiórka przy kancelarii leśnictwa Majówka o godz. 8.00. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządzone zostanie sprawozdanie wraz z listą osób w nich uczestniczących.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do kolegów myśliwych o aktywne włączenie się w realizację przedmiotowego zadania, choć zdaje sobie również sprawę z faktu, że zaplanowane działania będą się odbywały w „ dni robocze”.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

XI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

Opublikowany przez w Aktualności Wrzesień 5, 2017

Organizatorzy: Gmina Czarna Białostocka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku zapraszają do Czarnej Białostockiej w dniach 09 – 10 września 2017 r. na „XI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej”.

Tradycyjnie, w sobotę 9 września myśliwi będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w trakcie zawodów na strzelnicy w Karakulach. W godzinach popołudniowych, podczas VI Międzynarodowego Seminarium Naukowego zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani będą rozważać problemy współczesnego łowiectwa i zastanawiać się nad jego przyszłością.

W niedzielę, po poświęceniu kapliczki patrona leśników św. Gwalberta przy Nadleśnictwie Czarna Białostocka i uroczystej Mszy św. Huberta w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej Hubertus z Kwidzyna w kościele pw. Św. Rodziny, nad zalewem Czapielówka rozpocznie się impreza plenerowa.

Tam, przy dźwiękach nie tylko muzyki myśliwskiej odwiedzających czeka wiele atrakcji – wystawy tematyczne, stoiska edukacyjne, prezentacje wyrobów firm branży drzewnej, kiermasze m.in. zdrowej żywności „Natura i my”, sadzonek leśnych i ogrodniczych. Nie zabraknie pokazów sokolniczych, ratownictwa wodnego, miasteczka ruchu drogowego z symulatorem zdarzeń, a także stoisk rzemieślniczych i producentów regionalnej żywności. Rozstrzygnięte zostaną konkursy: „Zwierzęta Puszczy Knyszyńskiej”, „Hubertowskie Jadło”, uhonorowani zwycięzcy zawodów strzeleckich i wędkarskich. W części muzycznej wystąpią zespoły „Hubertus”, „Trans”, Trio Akordeonowe „Akord”, „Szafis” oraz Orkiestra Dęta z Białegostoku.

„Hubertus” to szerzenie wśród społeczności kilkusetletniej tradycji i zwyczajów związanych z łowiectwem na tym terenie. Wydarzenie jest promocją walorów przyrodniczych, kulturowych Puszczy Knyszyńskiej i Podlasia, a także dobrą okazją do wymiany doświadczeń myśliwych i ludzi związanych z lasem. Tu bowiem spotykają się miłośnicy łowiectwa i myślistwa z różnych rejonów Polski oraz z zaprzyjaźnionych kół zza wschodniej granicy.

Serdecznie zapraszamy!

T.K.

Komunikat Zarządu Koła 4/2017

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 28, 2017

1. Z uwagi na brak zainteresowania udziałem w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa KŁ „ Boruta” w Białymstoku, połączonych z piknikiem myśliwskim, które zaplanowano na dzień 26 sierpnia br., Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu imprezy.

2. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja br. w sprawie zakupu ubrań myśliwskich wszystkim członkom koła oraz komunikatem nr 3/2017 w tej sprawie, informuję, że w miesiącu sierpniu/wrześniu przedsiębiorca, od którego planujemy dokonywać zakupu ubrań, będzie miał nową dostawę towaru o prawdopodobnie zupełnie innej „ rozmiarówce” niż ta zamieszczona na stronie internetowej abhunting.pl. Zatem aktualne ustalenia są następujące: z chwilą odbioru towaru przedsiębiorca prześle kołu pełną „rozmiarówkę” kompletu myśliwskiego typu mossy, o czym myśliwi zostaną powiadomieni w odrębnym komunikacie. Taka możliwość zdecydowanie usprawni przygotowanie właściwego zamówienia. Jednocześnie informuję, że na wniosek myśliwych będzie możliwy również alternatywnie zakup kompletu myśliwskiego typu snow, jeżeli będzie on dostępny w sprzedaży.

3. Zarząd Główny PZŁ ogłosił Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł „ Darz Bór – Dasz Krew”. Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. Myśliwi zainteresowani pomocą i oddaniem krwi powinni udać się do właściwego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło: „ Darz Bór – Dasz Krew”. ZG PZŁ zwraca się z serdeczną prośbą o jak najliczniejsze przyłączenie się do tej pięknej  i szlachetnej inicjatywy.

4. W wyniku przeglądu urządzeń łowieckich, znajdujących na terenie obwodu 181, Zarząd Koła poniżej wskazuje te wymagające pilnej naprawy – zgodnie z dokonanym wcześniej podziałem w zakresie konserwacji urządzeń łowieckich:

a/ Izoby ambona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

b/ Okrągła Łąka- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi; wymienić uszkodzony szczebel w drabinie,

c/ Zrąb Saniukowicza- wymiana drabiny,

d/ Poletko Zielona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

e/ Doktorowe Pole/stara ambona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

f/ Ciasne/ambony- dokonać naprawy licznych uszkodzeń.

Jednocześnie proszę o właściwe przygotowanie / podcięcie gałęzi, wygrabienie / – we wszystkich rewirach – ścieżek dojścia do ambon.

Wszystkie wskazane czynności należy wykonać w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

W razie wątpliwości bądź dodatkowych pytań proszę o kontakt z kol. Piotrem Świrydowiczem.

5. W dniu 22 sierpnia br. w godz. 16.00 – 19.00  Zarząd Koła zaprasza do domku w Krasnym Lesie kolegów myśliwych zainteresowanych:

a/ uzyskaniem/przedłużeniem odstrzału indywidualnego,

b/ rozliczeniem prac gospodarczych oraz opłat związanych z zagospodarowaniem obwodu.

6. Zarząd Koła informuje, że w terminie 21-24 września br. - w obwodzie 181 gościć będzie myśliwych z zaprzyjaźnionego KŁ ” Boruta” w Łęczycy.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091