Koło Łowieckie Boruta

Rozporządzenie nr 4/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 25, 2020

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b i 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze województwa podlaskiego:

1) przeprowadzenie na obszarze województwa podlaskiego odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 2 000 sztuk;

2) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc ich przetrzymywania, wskazanych przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii;

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do utylizacji;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przekazanie ich do utylizacji;

5) niezwłoczne zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć dzików.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Komunikat Zarządu Koła 4/2020/21

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Sierpień 12, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej „ Zielona” / m. Karakule. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

- w związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę o potwierdzenie obecności w terminie do dnia 28 sierpnia br. / telefonicznie lub meilowo /.

2. Konieczności uregulowania zobowiązań finansowych na rzecz koła w terminie do dnia 31 sierpnia br. W tej sprawie proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Czarkiem Sołowiejem.

3. Organizacji przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku wspólnie z RDLP w Białymstoku Pielgrzymki Leśników i Myśliwych.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej – Wasilków Św. Woda. Szczegóły na stronie internetowej ZO PZŁ w Białymstoku i w komunikacie ZK nr 4/2020/21 – przesłanym drogą meilową.

Tomek K. Darz Bór.

Zawody Okręgowe w Wieloboju Myśliwskim

Opublikowany przez w Aktualności Lipiec 8, 2020

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091