Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 3/2019

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Luty 26, 2019

I. Na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt prowadzi badania pn. „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacji łosia w Polsce”.  W celu realizacji badań wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

- Inwentaryzacja łosi na terenie Nadleśnictwa Dojlidy odbędzie się w dniach 16-17 marca 2019r., podczas której potrzebnych będzie 25 obserwatorów.

- Myśliwi zainteresowani udziałem w ww. akcji proszeni są o telefoniczny kontakt bezpośrednio ze mną, w terminie do dnia 4 marca br. Za udział w inwentaryzacji przewidziane jest wynagrodzenie.

II. W związku z planowanym w terminie 28.02-1.03.2019 r. szkoleniem funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku informuję, że na terenie Nadleśnictw Dojlidy oraz Żednia zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu „zielonej taktyki”. Szkolenie polegać będzie na wykonaniu patrolu ubezpieczonego na trasie: wojskowy obiekt ćwiczebny – m. Izoby – m. Królowy Most – m. Załuki. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie około 20 funkcjonariuszy oddziału wykorzystujących pojazdy służbowe (oznakowane). Powyższe przedsięwzięcie w dniu 1.03.2019 r. na ww. trasie realizowane będzie w godzinach 16.00-24.00.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 1/2019

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Luty 4, 2019

Powołując się na pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie urządzeń łowieckich znajdujących się w obwodzie 181 i konieczności rozbiórki tych, które są w złym stanie technicznych i nie nadają się do dalszego użytkowania, Zarząd Koła:

- organizuje w dniu 9 lutego / sobota / czyn łowiecki,

- zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /,

- proszę o zabranie ze sobą narzędzi umożliwiających realizację zaplanowanych zadań, w szczególności: pił spalinowych, łopat, siekier, młotków, łapek do gwoździ, etc.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Zasady postępowania w przypadku blokowania polowań

Opublikowany przez w Aktualności Styczeń 16, 2019

Komunikat ze strony internetowej PZŁ:

1. Pojawianie się osób postronnych na obszarach gdzie prowadzone jest polowanie zbiorowe, jak również indywidualne stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zarówno myśliwych jak i osób blokujących polowania.

2. W przypadku realizacji odstrzału sanitarnego, w drodze polowania, który wynika z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, osoby zakłócające lub blokujące tego rodzaju polowania podlegają sankcjom karnym, w tym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

3. Niezmiernie istotne zatem wydaje się być zgłoszenie policji faktu, że polowanie, które zostało zablokowane obejmowało odstrzał sanitarny dzików. W tego rodzaju sytuacjach oprócz policji bezwzględnie powiadomić trzeba także władze łowieckie.

4. Po zakończeniu przerwanego polowania konieczne jest oszacowanie strat finansowych poniesionych przez myśliwych oraz koło łowieckie, celem ewentualnego wystąpienia z roszczeniem cywilnym wobec osób, które się do tego przyczyniły, a zostały wylegitymowane przez policję.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091