Koło Łowieckie Boruta

Grafik polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018

Opublikowane przez w Październik 19, 2013

Data

Nr obw.

Miejsce zbiórki

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący

Pomocnik prowadzącego

Uwagi

1.10.2017

 

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

W. Oksiuta

P. Naumczuk

 

8.10.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

J. Bazylczyk

T. Komarewski

Dodatkowo : Taksacja pasowa – zając, kuropatwa
15.10.2017 

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Z. Zabrocki

W. Niewiński

 
22.10.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

P. Naumczuk

J. Bazylczyk

 Dodatkowo : Taksacja pasowa – zając, kuropatwa
29.10.2017 

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

M. Łapuć

P. Świrydowicz

 
4.11.2017

181

Krasny Las

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

T. Komarewski

M. Kiersnowski

 Hubertowskie”
12.11.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Z. Zabrocki

P. Naumczuk

19.11.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

P. Naumczuk

W. Niewiński

26.11.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Z. Zabrocki

W. Oksiuta

3.12.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

W. Oksiuta

P. Naumczuk

9.12.2017

181

Krasny Las

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

P. Świrydowicz

M. Łapuć

10.12.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

J. Bazylczyk

J. Siemieniuk

17.12.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

P. Naumczuk

W. Niewiński

23.12.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki, zając*

T. Komarewski

J. Bazylczyk

„ Świąteczne”

30.12.2017

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki, zając*

J. Bazylczyk

Z. Zabrocki

„ Noworoczne”

6.01.2018

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

J. Bazylczyk

W. Oksiuta

7.01.2018

181

Krasny Las

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

M. Łapuć

J. Zienkiewicz

13.01.2018 

181

Krasny Las

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

M. Kiersnowski

Z. Nietupski

14.01.2018

252

Samułki Duże

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki 

P. Naumczuk

J. Bazylczyk

Kwestie organizacyjne:

Obwód 252 – zbiórka myśliwych o godz. 8.00 w Samułkach Dużych 14  / ranczo Łowczego /,

 1.  Obwód 181 – zbiórka myśliwych o godz. 8.00 w Grabówce / „ na zakręcie”,
 2. Myśliwi zainteresowani udziałem w polowaniach, zobowiązani są do zgłoszenia uczestnictwa prowadzącemu lub łowczemu koła na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem „ zbiorówki”,
 3. Rodzaj zwierzyny do odstrzału na polowaniu zbiorowym będzie uzależniony od aktualnego stanu realizacji planu łowieckiego,
 4. *Zarząd Koła zaplanował w ob. 252 – w ramach polowania – w terminach 8 i 22 października br. przeprowadzenie taksacji pasowej pod kątem oceny stanu liczebności populacji zająca i kuropatwy. W przypadku stwierdzenia zadawalającego stanu zająca, wystąpi z wnioskiem o zmianę planu łowieckiego w przedmiocie odstrzału zająca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku taki odstrzał zaplanowano w terminach 23 i 30 grudnia br. / polowanie świąteczne i noworoczne /,
 5. Zarząd Koła serdecznie zaprasza do udziału w polowaniach: „ Hubertowskim” , „ Świątecznym”, „ Noworocznym”, które w polskiej tradycji łowieckiej należą do szczególnie uroczystych i podniosłych.

Zarząd Koła

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

  e-mail: kontakt@koloboruta.pl

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091