Koło Łowieckie Boruta

Podział obwodu 181 na sektory wraz z przydziałem zadań do bieżącej realizacji

Opublikowane przez w Październik 13, 2011

Podział obwodu 181 na sektory wraz z przydziałem zadań do bieżącej realizacji 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji prac naprawczo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła dokonał aktualizacji związanej z przypisaniem myśliwych do wyznaczonych sektorów I, II, III i zobowiązał ich w szczególności do:

-konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich, tj. ambon, zwyżek i paśników,

-uzupełniania lizawek oraz ich ewentualnej wymiany,

-zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi,

-regularnego wykaszania trawy wokół domku myśliwskiego oraz prowadzenia innych prac porządkowych zapewniających czystość w kwaterze oraz na terenie posesji. 

Za nadzór i koordynację prac w sektorach – Zarząd Koła – odpowiedzialnym czyni łowczego koła Józefa Bazylczyka 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

M. Kiersnowski – koordynator, A. Gołembiewski, T. Jankowski, J. Jurkin, Z. Koryszewski, M. Łuszyński, M. Bender, R. Gebauer, M. Szymczuk, M Romanowski.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

S. Markowski – koordynator, Z. Chrzanowski, P. Ortholan, J. Siemieniuk, A. Siemieniako, B. Pilcicki, J. Szajowski, P. Szajowski, P. Lebiedziński, M. Stefaniak-Stankiewicz.

SEKTOR III / domek myśliwski – prace porządkowe na terenie posesji, w tym koszenie trawy /

M. Łapuć – koordynator, J. Zienkiewicz, D. Sakowski, D. Krasowski, A. Bura, A. Ramel, Z. Zabrocki, P. Kos.

 

*Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

Za Zarząd Koła

Tomasz Komarewski

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091