Koło Łowieckie Boruta

Konserwacja urządzeń łowieckich w obw. 181 – aktualny podział.

Opublikowane przez w Październik 13, 2011

Konserwacja urządzeń łowieckich w obwodzie 181 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji prac remontowo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła podjął decyzję w sprawie podziału obwodu 181 na dwa sektory i przypisania do nich myśliwych, zobowiązanych do konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich tj. ambon, paśników; bieżącego uzupełniania lizawek oraz zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi.

Za nadzór i koordynację prac w obu sektorach – Zarząd Koła -  odpowiedzialnym czyni podłowczego Piotra Świrydowicza 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

M. Bender, R. Gebauer, P. Lebiedziński, M. Kiersnowski, J. Jurkin, M. Łuszyński, Z. Koryszewski, P. Kos, J. Świrydowicz, T. Jankowski, A. Bura.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

M. Stefaniak-Stankiewicz, Z. Zabrocki, A. Siemieniako, S. Markowski, J. Siemieniuk, J.Szajowski, P.Szajowski, B. Pilcicki, J. Gawryluk, Z. Chrzanowski, P. Ortholan, A. Ramel.

INNE: Koszenie trawy wokół domku myśliwskiego

J. Zienkiewicz, M. Romanowski, M. Łapuć, D. Krasowski, A. Gołembiewski, D. Sakowski

 

*Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

Zarząd Koła

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091