Koło Łowieckie Boruta

Dokarmianie w sezonie łowieckim 2018/2019 / obwód 181 /

Opublikowane przez w Październik 19, 2013

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji dokarmiania jesienno-zimowego oraz na podstawie wniosków z poprzedniego sezonu łowieckiego, Zarząd Koła podjął decyzję w sprawie podziału obwodu 181 na dwa sektory i przypisania do nich myśliwych, zobowiązanych do dokarmiania zwierzyny.

Za nadzór i koordynację nad przedmiotowymi czynnościami w obu sektorach – Zarząd Koła -  odpowiedzialnym czyni podłowczego Piotra Świrydowicza 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

J. Świrydowicz – lider, M. Bender, R. Gebauer, P. Lebiedziński, M. Kiersnowski, J. Jurkin, M. Łuszyński, Z. Koryszewski, P. Kos, , T. Jankowski, J. Zienkiwicz, M. Romanowski, M. Łapuć, D. Krasowski, A. Gołembiewski, A. Bura.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

J. Siemieniuk – lider, M. Stefaniak-Stankiewicz, Z. Zabrocki, A. Siemieniako, S. Markowski, , J.Szajowski, P.Szajowski, B. Pilcicki, J. Gawryluk, Z. Chrzanowski, P. Ortholan, T. Komarewski, C. Sołowiej, Z. Karwowski, P. Świrydowicz, A. Ramel.

- *Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

- Do prawej strony obwodu 181 włączono rewiry: Bobrowa i Majówka.

 Wytyczne ws. dokarmiania

 1. Dokarmianie rozpoczynamy od dnia 1 października 2018 roku,
 2. Dokarmianie prowadzimy 3 x w tygodniu, co drugi dzień, wykładając jednorazowo na nęcisko 1 kg kukurydzy / wysypujemy ją pod specjalnie przygotowaną tzw. „ deskę” bądź uzupełniamy pojemnik       „ karmidła ” /,
 3. Wydawanie karmy/kukurydzy następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z podłowczym P. Świrydowiczem,
 4. Liderzy grup, w oparciu o ogólne wytyczne przygotowane przez Zarząd Koła, odpowiedzialni są za opracowanie i wdrożenie dogodnej dla siebie taktyki dokarmiania w porozumieniu z podłowczym P. Świrydowiczem.

Zarząd Koła

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

  e-mail: kontakt@koloboruta.pl

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091