Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Kalendarzowa wiosna tuż tuż…

Opublikowane przez w Aktualności Marzec 17, 2018

Patrząc wyłącznie na termometr, który wskazywał dzisiaj 6 kresek poniżej zera, można by odnieść wrażenie, że zima nie odpuszcza. Nic bardziej mylnego. Ciepłe promienie słońca, puchate bazie kotki na wierzbach oraz rozśpiewane ptactwo nad rozlaną Narwią, to tylko niektóre symptomy świadczące o tym, że nadchodzi wyczekiwana wiosna. Wiosna, która budzi i daje energię do życia.

I jak tu spokojnie wysiedzieć w domu, kiedy za oknem tyle się dzieje. Wybór pada na Strablę, ponieważ jak żadne inne miejsce, wśród dzierżawionych przez koło, pozwala dostrzec i zarejestrować oznaki tej pięknej pory roku.

Nie ukrywam, że najbardziej zależało mi na spotkaniu z bażantami, które tydzień temu zasiliły strabelskie łowisko i to w ich poszukiwaniu zamierzałem poświęcić najwięcej czasu.

Trzy godziny spędzone w obwodzie dały satysfakcjonujący efekt. Zatem z przyjemnością dzielę się nim z kolegami, którzy mniej lub bardziej regularnie odwiedzają stronę internetową koła.

Muszę jeszcze koniecznie dodać, że nie udałoby mi się sfotografować bażantów, gdyby nie pomoc Danusi. Porządkując podwórko na bieżąco meldowała mi o zauważonych kogutach, które w sposób werbalny i pozawerbalny, zdradzały oznaki rozpoczętych toków, co jakiś czas wyprowadzając z zarośli założone haremy.

Załączone zdjęcia niech będą dla kolegów zachętą do odwiedzin łowiska. Nic tak nie cieszy jak obserwacja przyrody budzącej się z zimowego snu…

Darz Bór. Tomek Komarewski.

 

Wsiedlenie bażantów

Opublikowane przez w Aktualności Marzec 9, 2018

Spieszę donieść, że 9 marca 2018 roku została zrealizowana uchwała nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia w sprawie zakupu bażantów i wsiedlenia ich w obw. 252. 30 kogutów i 110 kur, po dwugodzinnej podróży, „bez szwanku” dotarło do łowiska. Część z nich wsiedlono w rejonie Samułk Małych, a pozostałej części zaproponowano, równie dogodną do bytowania, okolicę wsi Husaki.

Ptaki żwawo opuszczały niewygodne kartonowe klatki i na ciekach bądź przy użyciu skrzydeł, znikały w okolicznych zaroślach. Trzeba mieć tylko nadzieję, że z naszą pomocą, uda im się zaaklimatyzować do warunków przyrodniczych, które przynajmniej teoretycznie wydają się być idealne.

Mówiąc o koniecznej trosce, mam na myśli także presję, którą musimy wywierać na drapieżniki, a tych ciągle nie brakuje. Apeluję zatem do kolegów, aby wybierając się na polowanie, penetrowali ww. rewiry i w przypadku dostrzeżenia intruza, czynili co należy !

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 2/2018

Opublikowane przez w Aktualności Marzec 6, 2018

Mając na uwadze fakt iż, nie wszyscy koledzy posiadają szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, którzy polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt informuję, że dzięki uprzejmości Zarządu KŁ „ Ryś” w Białymstoku, będzie możliwość wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Odbędzie się ono w dniach 24 i 25 marca 2018 roku w sali konferencyjnej ZO PZŁ przy ul. Jurowieckiej 33. Poprowadzi je Pani Joanna Piekut – Starszy Inspektor Weterynarii ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Przypominam, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie prowadzenia szkolenia dla myśliwych obliguje wykonujących polowanie i dostarczających tusze pozyskanych zwierząt do punktów skupu, do posiadania stosownego przeszkolenia.

Korzystając z możliwości dołączenia się do kursu zorganizowanego przez Zarząd KŁ „ Ryś” w Białymstoku oraz mając na uwadze zapisy cytowanego rozporządzenia, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

W związku z kwestiami organizacyjno-technicznymi, proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16 marca 2018 roku / telefonicznie – 696 471 303 lub meilowo : kontakt@koloboruta.pl /.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy, 24 marca 2018 roku ( sobota )

Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:00:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt.

Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych.

Występowanie chorób odzwierzęcych w RP.

Występowanie chorób  zakaźnych zwierząt w RP.

Parazytory wspólne dla ludzi i zwierząt łownych.

Zakończenie szkolenia w pierwszym dniu ok. godz. 16:00. W przerwie szkolenia ok godz. 13:00 przewidziany jest posiłek.

Dzień drugi, 25 marca 2018 roku ( niedziela )

Rozpoczęcie szkolenia godz. 8:00

Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem w łowisku, podczas składowania i transportu.

Postepowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych.

Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.

Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w RP.

Prawidłowe wypełnianie dokumentów pochodzenia epizootycznego.

Zakończenie szkolenia ok godz. 16:00 w przerwie szkolenia ok godz. 13:00 przewidziany jest posiłek.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie z numerem nadanym przez Inspektorat Weterynarii, ważne przez okres 10 lat.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

 

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091