Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Myśliwski Bal Karnawałowy

Opublikowane przez w Aktualności Styczeń 17, 2020

Koleżanki i koledzy!

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku organizuje Myśliwski Bal Karnawałowy, który odbędzie się w sobotę 22 lutego 2020 roku w Hotelu „Knieja” w Supraślu, Al. Niepodległości 6 .

Bal rozpocznie się o godzinie 19:00.
Koszt uczestnictwa  jednej pary wynosi 320 zł /160 od osoby/. W cenie uwzględniono zespół muzyczny, menu zawierające dania gorące, zimne przekąski, słodki bufet. Alkohol należy zapewnić we własnym zakresie.
O uczestnictwie w balu decyduje wyłącznie wniesienie opłaty na rachunek bankowy:

36 2030 0045 1110 0000 0071 7160 ZO PZŁ w Białymstoku

 Prosimy o podanie w tytule przelewu: „Myśliwski Bal Karnawałowy , liczba osób, nazwisko i imię wpłacającego, telefon kontaktowy”.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lutego 2019.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 85 675 24 35

Hotel Knieja proponuje  noclegi w pokojach ;

2-osobowych 240 zł / doba ze śniadaniem
1-osobowych 170 zł /doba ze śniadaniem
rezerwacja pokoi tel. 85 710 83 94
Z możliwością skorzystania ze strefy Wellness : basen, sauny i jacuzzi
czynne w godz. 09:00 – 21:00 podczas pobytu w Hotelu.
oraz z oferowanych zabiegów ze Strefy Spa.

Rezerwacji na zabiegi Spa można dokonać telefonicznie 85-710-83-94

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!!

ps./ ilość osób jest ograniczona, kto pierwszy ten lepszy/.

Dariusz Krasowski – Łowczy Okręgowy.

Komunikat Zarządu Koła 13/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 5, 2020

Zarząd Koła informuje, że :

w związku z zasileniem obwodu 252 znaczną ilością bażantów, istnieje możliwość realizacji polowania indywidualnego na koguty. Plan łowiecki dopuszcza pozyskanie kogutów w ilości do 35 szt.

Warunkiem niezbędnym do realizacji odstrzału jest uzyskanie – u łowczego koła –  stosownego wpisu w „ Upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego”.

Tomek K. Darz Bór.

 

Komunikat Zarządu Koła 12/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Grudzień 6, 2019

I. Powołując się na pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące perlustracji terenów pod kątem poszukiwań zwłok padłych dzików, informuję o wyznaczeniu terminu realizacji poszukiwań, tj.

- Obszar Poświętne, leśnictwo Strabla, obwód 252,

- Data 12.12.2019 r, godz. 8:00

- Zbiórka przy leśniczówce leśnictwa Strabla (adres gps: Pulsze 129A)

- Tel. do osoby odpowiedzialnej: +48698609825

Wobec powyższego zwracam się z prośbą do kolegów myśliwych o włączenie się w akcję poszukiwań padłych dzików. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

II. W związku z wystąpieniem nowych przypadków ASF u dzików w woj. lubuskim i dolnośląskim, Zarząd Główny PZŁ informuje o konieczności zintensyfikowania odstrzału dzików i stosowaniu – w trakcie polowania oraz pobierania próbek krwi do badania laboratoryjnego w kierunku ASFzasad bioasekuracji !

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

- Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia odstrzelone dziki nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. Na obszarze ochronnym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku,

- Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „ Miejsce patroszenia”,

- Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji,

- W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

- Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

- Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

- Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

- Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

- Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

- Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

- Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

- Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

- Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

- Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

- Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

- Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

- Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

- W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

- Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

- Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

- Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml,

- Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia,

- Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji.

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!! 

Tomasz K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091