Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat ZO PZŁ w Białymstoku – polowania zbiorowe wielkoobszarowe na dziki. Pilne !!!

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 3, 2019

Koła łowieckie wszystkie, w szczególności koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej.

1. Minister Środowiska, w celu walki z ASF, wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody. Zgodnie z wolą Ministra Środowiska wyrażoną na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania z Łowczym Krajowym, Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Łowczymi Okręgowymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku zwraca się z prośbą o:

- zorganizowanie skoordynowanych polowań zbiorowych wielkoobszarowych w styczniu 2019 r. (możliwe terminy:12, 13, 19, 20, 26, 27 stycznia 2019 r. ). Jeżeli jest już zaplanowane polowanie zbiorowe w ww. dniach, proszę o rozważenie zorganizowania następnego polowania w kolejnym terminie.

- ścisłą współpracę zarządów sąsiadujących ze sobą kół łowieckich w celu sprawnej organizacji polowań.

2. Przypominam, że dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego poinformować właściwe gminy i nadleśnictwa w formie papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, godzinne rozpoczęcia i zakończenia oraz o miejscu polowania.

3. W przypadku, gdy termin zgłoszenia organizacji polowania zbiorowego będzie krótszy niż wymagane ustawowo 14 dni, proszę o nawiązanie kontaktu z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu ewentualnego zorganizowania w tym terminie sanitarnego odstrzału dzików.

4.Większość kół łowieckich ma już w ww. terminach zaplanowane polowania zbiorowe, należy zatem skoordynować działania w sąsiadujących obwodach łowieckich, zmobilizować jak największą liczbę myśliwych oraz zapewnić udział psów w celu zwiększenia efektywności polowania.

5. Proszę o przesłanie do ZO PZŁ w Białymstoku sprawozdań z ww. polowań w terminie do 31 stycznia 2019 r. według wzoru:

koło łowieckie:…..

nr obwodu łowieckiego:…..

data polowania:…..

liczba uczestników:…..

liczba pozyskanych dzików:…..

6. Proszę o wzięcie pod uwagę możliwości zaproszenia do udziału w polowaniu myśliwych niestowarzyszonych.

Jarosław Żukowski

Łowczy Okręgowy

Komunikat Zarządu Koła

W następstwie ww. komunikatu oraz wobec pilnej potrzeby organizacji w miesiącu styczniu 2019 roku skoordynowanych wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, Zarząd Koła informuje co następuje:

-wszystkie zaplanowane polowania zbiorowe w obw. 181 i 252 zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym grafikiem 2018/2019,

-wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministra Środowiska w zintensyfikowaniu działań na rzecz walki z ASF, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 181, w terminie 26.01.2019 roku, w godz. 8.00 – 15.00. Prowadzącym polowanie będzie kol. Mieczysław Kiersnowski, natomiast jego pomocnikiem kolega Mieczysław Łapuć. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na zasadach określonych w grafiku polowań 2018/2019. Miejsce zbiórki – Krasny Las / domek myśliwski /,

-Zarząd Koła wzywa myśliwych koła do potraktowania zaleceń Ministra Środowiska oraz Łowczego Okręgowego jako priorytetowych i tym samym aktywny udział w zaplanowanych polowaniach. Zwraca się także z prośbą do prowadzących polowanie i ich pomocników o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia udziału w polowaniach psów myśliwskich w celu zwiększenia jego efektywności.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Kolejna ” Zbiorówka”

Opublikowane przez w Aktualności Listopad 14, 2018

Polowanie zbiorowe, prowadzone przez kol. Zbyszka, miało nieco inny przebieg nich dotychczas. Na dwa symboliczne wydarzenia, które pojawiły się w jego scenariuszu, miała wpływ – przypadająca w tym dniu – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze z nich polegało na uczczeniu minutą ciszy pamięci bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Drugie zaś pięknie wpisało się w ogólnokrajowy zamysł, polegający na jak najliczniejszym odśpiewaniu „ Mazurka Dąbrowskiego”. Z chwilą, gdy wybiła godzina 12.00, uczestnicy łowów przerwali je na moment i jednym tchem odśpiewali hymn narodowy.

Samo polowanie też należy zaliczyć do udanych. W wyniku zrealizowanych 7 pędzeń pozyskano jednego warchlaka, kozę oraz 2 lisy. Jak zwykle można ponarzekać na skuteczność, która już tradycyjnie daleka była od ideału. W jednym z miotów naliczyłem kilkanaście, jak się później okazało, „ pustych”  strzałów…

Bezpieczne i przeprowadzone w patriotycznym nastroju „ myśliwskie spotkanie” zakończyło się dekoracją króla, którym został kolega Andrzej. Dziczek, do którego strzelał jako pierwszy, przeszedł jeszcze kilkanaście metrów i zwalił się dopiero po strzale kolegi Zbyszka. We wstępnej fazie oceny wydawało się, że trofeum należy do strzelca, który jako drugi nacisnął na język spustowy. Jednakże po dokładnych oględzinach tuszy i wyjaśnieniach obu zainteresowanych, komisja arbitrażowa podjęła werdykt korzystny dla kolegi Andrzeja. To jego strzał został uznany za śmiertelny. W takim przypadku regulamin polowań wyraźnie stanowi do kogo należy tusza. Tytuł króla pudlarzy powędrował w ręce gościa kolegi Krzysztofa. Warto także wspomnieć o sukcesie kolegi Jurka. Pierwszy w życiu dublet do lisów na pewno na długo pozostanie w jego pamięci.

Ognisko oraz pieczone kiełbaski domknęły kolejną dobrze zorganizowaną „ Zbiorówkę”. Podziękowania należą się prowadzącemu kol. Zbyszkowi oraz wszystkim, którzy go wspierali. Należą się także pozostałym uczestnikom za dyscyplinę oraz pozytywną energię, bez których trudno o dobry klimat łowów.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

„Hubertowskie Łowy”

Opublikowane przez w Aktualności Listopad 5, 2018

Pomimo deszczowej aury 20 myśliwych, wspieranych przez 8 naganiaczy oraz 2 psy, wzięło udział corocznym polowaniu herbertowskim, tym razem zorganizowanym w obwodzie 252.

Ambitny plan prowadzącego łowy, zakładający zakończenie „ zbiorówki” do godz. 13.00, został zrealizowany, choć nietęgie miny myśliwych już po pierwszym pędzeniu sugerowały weryfikację i skrócenie tej części obchodów święta naszego patrona. A to dlatego, że nie trzeba wielkiego wysiłku intelektualnego żeby wyobrazić sobie jaki dyskomfort czuli myśliwi i naganiacze, którym woda wlewała się za kołnierz. Oddanie celnego strzału w takich warunkach nie należało do najłatwiejszych, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w skromnym pokocie.

W ostatnim miocie niestrudzone „ gończe” ruszyły dziczą watahę, a ja usłyszawszy strzały kolegów momentalnie przyjąłem postawę gotowości i kiedy po chwili zobaczyłem przedzierające się przez linię myśliwych lochy z warchlakami, oddałem celny strzał do jednego z nich.

I tym oto sposobem wszedłem w posiadanie pięknego medalu, który z uwagi na wyżej opisane okoliczności, będzie dla mnie wyjątkowo cenny.

Po ułożeniu pokotu i wykonaniu pamiątkowych zdjęć, na wskroś przemokniętych myśliwych i naganiaczy czekał gorący bigos z kiełbasianą wkładką, który smakował jak nigdy…

Serdecznie dziękuję prowadzącemu polowanie kol. Józkowi za wzorowo zorganizowanego i przede wszystkim bezpiecznego„ Hubertusa” oraz wszystkim uczestnikom za atmosferę i pozytywne emocje. Dziękuję także małżonce łowczego Danusi oraz córuni Dianie za nieocenioną pomoc w przygotowaniu biesiady.

Z okazji święta Naszego patrona życzę kolegom myśliwym satysfakcji i dumy z kultywowania pięknych tradycji łowieckich, wielu sukcesów w kniei oraz dużo zdrowia.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Postscriptum. Tego samego dnia wraz z łowczym Józkiem i kol. Piotrkiem ponownie pojawiliśmy się w obwodzie 252 z nadzieją, że uda się nam namierzyć watahę z polowania zbiorowego, która pozostawiona bez należytego nadzoru, może narazić koło na koszty z tytułu powstałych szkód łowieckich. W trakcie penetracji jednego z rewirów zauważyliśmy kilkanaście dzików buchtujących „kukurydzisko”. Cichy podchód przy sprzyjającym wietrze zwieńczyły dwa skuteczne strzały. Pozostały kolejne miłe wspomnienia i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091