Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Historyczna „zbiorówka”

Opublikowane przez w Aktualności Październik 22, 2017

Obok dzisiejszego polowania nie sposób przejść obojętnie. Jeszcze o ósmej rano wszystko wskazywało na to, że z uwagi na niską frekwencję, prowadzący polowanie będzie zmuszony je odwołać. I trudno było oczekiwać innej decyzji skoro na zbiórce stawiło się zaledwie 4 myśliwych i 3 naganiaczy. Gdyby nie silna presja łowczego Józka na „ dowodzącym” łowami Piotrku, motywowanego chęcią spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu, to to co się wydarzyło później, śmiało można zaliczyć do kategorii „sciencie fiction”.

Pierwszy lis strzelony przeze mnie w drugim miocie i zaraz kolejny w następnym pędzeniu, sprawiły, że patrzyliśmy na siebie z lekkim niedowierzaniem. Kto by pomyślał, że poza leśnym spacerem, uda się nam cokolwiek upolować. Kiedy naganiacze wypłoszyli liszkę z rewiru „ Mieszuki” prosto pod lufę Józka, a ten skutecznie strzelił, trzeci mikita na pokocie, wydawał się nie lada wyczynem. W planie pozostał tylko jeden miot, który zwykle bywał „pusty”, więc nic nie zapowiadało, że medal króla polowania powędruje w inne ręce niż moje. Jednakże ostatni miot, cały ranking- choć nie o rywalizację tu chodzi – wywrócił do góry nogami. A w nim już po kilku minutach od startu nagonki, psy zagrały wyraźnie i z pasją. Co to oznacza dla myśliwego, wprawionego w polowaniach z „ gończymi”, tłumaczyć nie trzeba. Rozlegający się trzask łamanych gałęzi, mnie i mojego stanowiskowego sąsiada, mobilizuje do szczególnej koncentracji. Zerkam energicznie w prawo, po czym w lewo i widzę łowczego zmierzonego do dziczej watahy, usiłującej jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia. Dwa błyskawiczne strzały Józka, stado się rozprasza i kolejne dwa strzały, równie szybkie jak poprzednie. Po krótkiej chwili jeszcze „ huk” na flance i niespodziewanej radości nie ma końca. Łowczy układa na pokocie pierwszego w życiu trypleta, a prowadzący dokłada jeszcze warchlaka, strzelonego w pełnym biegu. Po zakończeniu polowania, poprzedzonego podsumowaniem oraz ceremonią dekoracji medalami króla i wicekróla, wszyscy uczestnicy opuszczają obwód 252 z poczuciem spełnienia i głębokim przekonaniem, że piszą kolejną historię koła. A mnie ciśnie się jeszcze na usta refleksja, że czasem nie w ilości siła…

Dziękuję kolegom za emocjonujący dzień, pełen niezapomnianych wrażeń. A tobie Św. Hubercie za wyjątkową szczodrość.

Darz Bór. T.K.

Zaproszenie do udziału w konferencji pt. „Wizerunek Myśliwego – Quo Vadis Łowiectwo?”

Opublikowane przez w Aktualności Październik 3, 2017

ZO PZŁ w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Łowieckiej „Wizerunek Myśliwego – Quo Vadis Łowiectwo?”, która odbędzie się 21 października 2017 roku w Białymstoku / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Ciepła 40 /. Konferencja ma wymiar edukacyjno-szkoleniowy, poruszone zostaną kwestie wizerunku myśliwych, naszego bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, a także problemy wynikające z działań „pseudoekologów”. Ważnym punktem konferencji będzie dyskusja podczas, której eksperci odpowiedzą na pytania zadawane przez myśliwych. Warto zastanowić się i wcześniej przygotować pytania, gdyż będzie czas na to aby każdy mógł poruszyć nurtujące go problemy.

Naszym specjalnym gościem podczas konferencji będzie Andrzej Kruszewicz -  myśliwy, przyrodnik, Dyrektor Warszawskiego Zoo, zwolennik łowiectwa i głos zdrowego rozsądku, który trafia do wielu ludzi, broniąc dobrego imienia myśliwych. Więcej szczegółów oraz dokładny program konferencji w załączniku.

Konferencja jest bezpłatna.

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji wśród Koleżanek i Kolegów po strzelbie, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie i mailowo do 9.10.2017r.

Aby uniknąć zakłóceń i nieproszonych gości konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie obecności.

Podczas konferencji zorganizowany zostanie obiad oraz przerwa kawowa w Restauracji Capitol. Koszt posiłku wynosi 40zł. W celu sprawnej organizacji prosimy o wpłacenie należnej kwoty z dopiskiem KONFERENCJA oraz IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA.

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU ul. Jurowiecka 33

Nr konta 36 2030  0045  1110  0000  0071  7160

Organizator: ZO PZŁ w Białymstoku

Komunikat Zarządu Koła 6/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 26, 2017

I. Uprzejmie informuję, że z firmy Abhunting otrzymałem 3 komplety ubrań myśliwskich w kolorze leśny-zielony, w rozmiarach 50, 52 i 54- uszkodzony zamek kurtki, które można przymierzyć w domku myśliwskim w terminie od 28 września do 13 października. Po ustaleniu właściwego rozmiaru należy go wpisać do listy zamówienia. Istnieje także możliwość zamówienia rozmiarów: 48 i 56, 58 i 60. Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwa opcja zakupu kompletu myśliwskiego typu snow/biały kamuflaż z uwagi na brak dostępności w ofercie sprzedaży. Proszę także o ocenę produktu oraz ewentualne uwagi, w kontekście podjęcia przemyślanej i ostatecznej decyzji związanej z planowanym zakupem, mając jednocześnie na uwadze wyjątkowo niską cenę produktu – 295  zł netto.

II. W związku rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Ministra Środowiska w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP i tym samym redukcji – do dnia 30 listopada 2017 roku – populacji dzika do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły, informuję, że zgodnie z przywołanymi wytycznymi KŁ „ Boruta” zobowiązane jest do dokonania odstrzału w następującej ilości: w obwodzie 181 – 21 szt., w obwodzie 252 – 21 szt. Wobec powyższego proszę kolegów myśliwych o właściwe zaangażowanie się w realizację przedmiotowego zadania i tym samym zwiększenie intensywności wyjazdów do łowiska.

III. Pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta kolejna umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów w obwodzie 181 do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

1.Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,

2.Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,

3.Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,

4.Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

5.Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 40 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,

6.Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,

7.Umowa obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2017 roku, a w przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30 i kontaktować się z Panią lek. wet. Joanną Piekut – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 608 041 935 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła kol. Czarkowi Sołowiejowi / tel. 504 218 616 /.

IV.Przypominam, że na stronie internetowej w zakładce „ Gospodarka Łowiecka” znajdują się zaktualizowane wytyczne dotyczące jesienno-zimowego dokarmiania zwierzyny w obwodzie 181, obowiązujące od dnia 1 października 2017 roku, a także obowiązujący „ Grafik polowań zbiorowych” w sezonie 2017/2018.

V. W związku oceną stanu populacji zająca i kuropatwy metodą taksacji pasowej w obwodzie 252, zaplanowaną do realizacji – w zależności od warunków pogodowych – w terminie 8 lub 22 października – w ramach polowania zbiorowego, proszę o jak najliczniejszy udział kolegów myśliwych w tym przedsięwzięciu. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o zmianę „Rocznego planu łowieckiego” i wznowienie polowań zbiorowych na zająca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091