Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat Zarządu Koła 4/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Akty prawne Marzec 20, 2019

I. Uprzejmie informuję, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. od godz. 13.00. / siedziba ZO PZŁ w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33 /.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

II. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu białostockiego nakazuje się:

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego łącznej liczby 20 dzików na obszarze tych obwodów w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku każdego przypadku padnięcia dzika;

3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku Dariusz Filianowicz.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. zwiększenia odstrzału dzików w obw. 181

Opublikowane przez w Aktualności Marzec 18, 2019

Szkolenie z zakresu problematyki szacowania szkód łowieckich

Opublikowane przez w Aktualności Luty 27, 2019

- KŁ „ Ryś” w Białymstoku organizuje szkolenie z zakresu problematyki dotyczącej szacowania szkód łowieckich, które odbędzie się w dniu 31 marca 2019 roku w godz. 9.00 – 15.00 / sala konferencyjna ZO PZŁ w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33 /.

- Dzięki uprzejmości Zarządu Koła „Ryś”, w przedmiotowym szkoleniu mogą uczestniczyć myśliwi z naszego koła, do czego gorąco zachęcam. Dysponowanie zapleczem osób posiadających wiedzę specjalistyczną – chociażby w przypadku spiętrzenia wniosków ws. szacowania szkód łowickich, czego nie można wykluczyć – ułatwi zarządowi koła sprawne powoływanie komisji szacujących i tym samym zapewni efektywność i terminowość realizacji podejmowanych czynności.

- Prośbę o uczestnictwo w szkoleniu szczególnie kieruję do kolegów myśliwych, którzy aktualnie realizują zadania z tego zakresu i otrzymują doskonałą okazję do podniesienia własnych kwalifikacji. Doświadczenie praktyczne połączone z wiedzą teoretyczną, stanowią gwarancję rzetelnej oceny zgłoszonej szkody łowieckiej oraz prawidłowego ustalenia wysokości należnego odszkodowania.

- Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stosowny certyfikat.

- W związku z powyższym, myśliwi zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o telefoniczny kontakt bezpośrednio ze mną, w terminie do dnia 10 marca br. 

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091