Koło Łowieckie Boruta

Nekrolog

Opublikowane przez w Aktualności Marzec 23, 2019

Koledze Czarkowi Sołowiejowi oraz Jego Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składa Zarząd Koła.

” Wystawienie ciała” w dniu 24 marca / niedziela / od godz. 15.00 w „Domu Pogrzebowym Gąsowski” przy Kościele Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 25 marca o godz. 10.30, po której nastąpi pochówek na „cmentrzu pieczurkowskim”  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Tomasz Komarewski

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091