Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 8/2018 ws. nowych wytycznych dotyczących znakowania tusz dzików

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 4, 2018

1. Poniżej załączam wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego, obowiązujące od dnia 20 września 2018 roku.

2. Najważniejsze zasady do stosowania:

- dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczenia tuszy,

- znaki wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie,

- znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej,

- po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku,

- numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany na wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny,

- zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed PLW z odstrzału dzików, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia.

3. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe Wytyczne… będą dostępne w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w obwodzie 181 i 252.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091