Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 3/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 26, 2019

I. Na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt prowadzi badania pn. „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacji łosia w Polsce”.  W celu realizacji badań wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

- Inwentaryzacja łosi na terenie Nadleśnictwa Dojlidy odbędzie się w dniach 16-17 marca 2019r., podczas której potrzebnych będzie 25 obserwatorów.

- Myśliwi zainteresowani udziałem w ww. akcji proszeni są o telefoniczny kontakt bezpośrednio ze mną, w terminie do dnia 4 marca br. Za udział w inwentaryzacji przewidziane jest wynagrodzenie.

II. W związku z planowanym w terminie 28.02-1.03.2019 r. szkoleniem funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku informuję, że na terenie Nadleśnictw Dojlidy oraz Żednia zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu „zielonej taktyki”. Szkolenie polegać będzie na wykonaniu patrolu ubezpieczonego na trasie: wojskowy obiekt ćwiczebny – m. Izoby – m. Królowy Most – m. Załuki. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie około 20 funkcjonariuszy oddziału wykorzystujących pojazdy służbowe (oznakowane). Powyższe przedsięwzięcie w dniu 1.03.2019 r. na ww. trasie realizowane będzie w godzinach 16.00-24.00.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091