Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 12/2016

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Sierpień 9, 2016

Zarząd Koła informuje koleżankę i kolegów myśliwych o:

1. Zamieszczeniu na stronie internetowej koła w zakładce „ Gospodarka łowiecka” :

- Grafiku polowań zbiorowych 2016/2017 – z uwagi na zniszczenia drzewostanu w obw. 181, wywołane czerwcową „ trąbą powietrzną” oraz trwającymi intensywnymi pracami zmierzającymi do przywrócenia obszarów leśnych do stanu umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się, polowania zbiorowe będą realizowane wyłącznie w obw. 252 – Strabla,

- Harmonogramu dokarmiania zwierzyny 2016/2017.

2. Wyznaczeniu terminu wydawania odstrzałów, w tym na jelenia – byka / 27 sierpnia 2016 r. w godz. 8.30 – 13.00 – Domek myśliwski w Krasnym Lesie /. Myśliwi, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli się zgłosić po odstrzał we wskazanym terminie, będą mogli go uzyskać w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z łowczym J. Bazylczykiem.

Jednocześnie Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z uchwałą WZ nr 8/2016 z dnia 15 maja 2016 roku cyt. (…) każdy członek Koła otrzymuje odstrzał indywidualny – w tym na samce zwierzyny płowej –  po uiszczeniu składki członkowskiej, wniesieniu innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie oraz wywiązaniu się z wykonania zleconych zadań przez organy Koła”.

3. Wyznaczeniu terminu  „polowania komercyjnego na bażanty”  - 7 stycznia 2017 roku , zbiórka myśliwych godz. 8.00 w Samułkach Dużych 14 / do wyznaczonych miejsc w obw. 252 zostanie wpuszczone ok. 200 szt. kuraków /. Koszt udziału w polowaniu 500 zł., na który składa się zakup bażantów oraz kwestie organizacyjno-techniczne. Termin do zgłoszenia akcesu w polowaniu upływa z dniem 1 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia przyjmuje prowadzący polowanie zbiorowe łowczy J. Bazylczyk.

Darz Bór. T.K.

 

IV czyn myśliwski

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 1, 2016

30 lipca br. odbył się ostatni – w tym roku kalendarzowym – zaplanowany i zorganizowany czyn myśliwski, tym razem podporządkowany głównie jesiennym pracom polowym. Siedemnastu myśliwych z naszego koła oraz dwóch gości z zapałem i oczekiwaną energią realizowało zadania wyznaczone przez łowczego. Podobnie jak w przypadku poprzednich „spotkań” wszystkie prace zostały wykonane sprawnie i co najważniejsze zgodnie z oczekiwaniami głównego dowodzącego Józka.

Ciężka i sumienna praca kolegów myśliwych zaowocowała następującymi efektami: 

- zasiano rzepak, rzepę oraz żyto na poletkach łowieckich: Duplańsk, Izoby Ambona, Izoby Szkółka, Piekary Lewa Strona, Poletko Zielona, Pod Linią, Za Stodołą,

- zabronowano ww. zasiewy,

- wykonano 3 lizawki i wkopano je w następujących rewirach: 2 na Duplańsku i 1 na Piekarach Lewa Strona,

- udrożniono drogi dojazdowe do ambon,

- uprzątnięto posesję oraz wiatę garażową,

- złożono we wiacie garażowej materiał budowlany / deski, drążki /,

- wykonano ramę/stelaż pod nową ambonę,

- rozebrano uszkodzoną ambonę „ Pod Linią”.

Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na wspólny posiłek. Pieczony wieprzowy udziec oraz peklowana słonina z powodzeniem uzupełniły kalorie spalone podczas wyczerpującej pracy. Nie zabrakło także czasu na rozmowy dotyczące postępów w realizacji planu łowieckiego oraz zagrożeń związanych ze zbliżającym się rykowiskiem w kontekście uszkodzeń drzewostanów, spowodowanych czerwcową „ trąbą powietrzną”. Miłym przerywnikiem w ożywionych dyskusjach był pokaz wabienia, spontanicznie przeprowadzony przez kol. Marka, na samodzielnie wykonanym urządzeniu z rogu jelenia.

W imieniu Zarządu Koła serdecznie dziękuję kolegom myśliwym za udział w pracach gospodarczo-porządkowych. Jestem przekonany, że ciężka praca w połączeniu ze sprzyjającą pogodą – a taka właśnie za oknem – sprawią, że za chwilę poletka pięknie się zazielenią i będą cieszyć oko nie tylko myśliwego…

Darz Bór. T.K.

Komunikat Zarządu Koła 11/2016

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 20, 2016

1. W związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji prac remontowo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła podjął decyzję w sprawie podziału obwodu 181 na dwa sektory i przypisania do nich myśliwych, zobowiązanych do konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich tj. ambon, paśników; bieżącego uzupełniania lizawek oraz zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi.

Za nadzór i koordynację prac w obu sektorach – Zarząd Koła – odpowiedzialnym czyni podłowczego Piotra Świrydowicza 

SEKTOR I / lewa strona obwodu / *

M. Bender, R. Gebauer, P. Lebiedziński, M. Kiersnowski, J. Jurkin, Z. Nietupski, M. Łuszyński, Z. Koryszewski, P. Kos, J. Świrydowicz, T. Jankowski.

SEKTOR II / prawa strona obwodu / *

M. Stefaniak-Stankiewicz, Z. Zabrocki, A. Siemieniako, S. Markowski, J. Siemieniuk, J. Szajowski, P. Szajowski, B. Pilcicki, J. Gawryluk, Z. Chrzanowski, P. Ortholan.

INNE: Koszenie trawy wokół domku myśliwskiego

J. Zienkiewicz, M. Romanowski, M. Łapuć, D. Krasowski, A. Gołembiewski.

*Lewa i prawa strona obwodu – podział na sektory wyznacza droga asfaltowa prowadząca z Majówki do Supraśla.

 

2. Prace zaplanowane do wykonania w wyznaczonych sektorach z terminem realizacji do 21 sierpnia 2016 roku.

 

Sektor I / lewa strona obwodu /

A. Rewir Doktorowe Pole:

-naprawa pokrycia dachowego nowej ambony z zastosowaniem onduliny lub innego trwałego materiału z wyłączeniem blachy i papy,

-odcięcie balkonu w starej ambonie i dostawienie drabiny bezpośrednio do „ budy”.

B. Rewir Łąka Kibitlewskiego:

-wycięcie świerka przed amboną,

-wycięcie łóz przed amboną.

C. Rewir Pod Linią:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

D. Rewir Poletko Zielona:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

E. Rewir Ciasne A2:

-naprawa uszkodzonej ambony.

 

Sektor II / prawa strona obwodu /

A. Rewir Za Stodołą:

-wzmocnienie konstrukcji ambony, wzmocnienie wewnętrzne „ budy” i wymiana drabiny,

B. Rewir Izoby Szkółka:

-wzmocnienie wewnętrzne „ budy”.

C. Rewir Okrągła Łączka:

-odcięcie balkonu w ambonie i dostawienie drabiny bezpośrednio do „ budy”.

D. Rewir Duplańsk:

-poprawa stabilności ambony poprzez dobicie do słupów ambony dodatkowych pali i wkopanie ich w ziemię na gł. co najmniej 50 cm.

E. Rewir Izoby Ambona:

-uprzątnięcie zwalonej i uszkodzonej ambony.

 

3.  Obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ „ Boruta” w Białymstoku

Zarząd Koła ma zaszczyt zaprosić koleżankę i kolegów myśliwych na uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia, które odbędą się 15 października 2016 roku w Supraślu.

Program uroczystości:

- Msza Święta w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski / ul. J. Piłsudskiego 52 B, Supraśl / – godz. 16.00,

- Biesiada myśliwska połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń łowieckich / Restauracja „ Pięć Dębów”, ul. Rymarka 7, Supraśl / – godz. 17.00.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału w uroczystościach oraz dokonanie stosowanych wpłat na nr konta: 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091 / zgodnie z uchwałą nr 1/2016 WZ, czyli 50 zł członek koła plus 50 zł osoba towarzysząca; 100 zł zaproszony gość / do dnia 23 września 2016 roku / nr tel. 504 218 616 – kol. C. Sołowiej /.

Zarząd Koła

 

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091