Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 9/2018

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 18, 2018

1. Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej koła, w zakładce „ gospodarka łowiecka” został zamieszczony Grafik polowań zbiorowych 2018/2019,

2. Przypominam, że od dnia 20 września 2018 roku wchodzą w życie wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Proszę zatem o kontakt z łowczym koła w celu odbioru znaczników.

Najważniejsze zasady do stosowania:

- dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczenia tuszy,

- znaki wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie,

- znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej,

- po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku,

- numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany na wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny,

- zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed PLW z odstrzału dzików, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia.

Przedmiotowe Wytyczne… są dostępne w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w obwodzie 181 i 252.

3. W związku z organizacją Biesiady myśliwskiej z okazji Jubileuszu 95-lecia PZŁ, połączoną z wręczeniem odznaczeń łowieckich, która odbędzie się w dniu 27 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „ Stajnia Sowlany” / ul. Ułańska 8 , Sowlany / przypominam, że termin zgłoszeń upływa z dniem 12 października br. / nr tel. 696 471 303 – prezes koła /.

- Odpłatność za udział w imprezie wynosi 150 zł od pary z uwzględnieniem 50 % rekompensaty. Istnieje także możliwość zaproszenia gości przy zastosowaniu pełnej odpłatności, tj. 150 zł od osoby.

- W kwestii wpłat proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Cezarym Sołowiejem / nr tel. 504 218 616 /.

- Serdecznie zapraszam kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi do wspólnego „ świętowania” Jubileuszu.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 8/2018 ws. nowych wytycznych dotyczących znakowania tusz dzików

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 4, 2018

1. Poniżej załączam wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego, obowiązujące od dnia 20 września 2018 roku.

2. Najważniejsze zasady do stosowania:

- dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczenia tuszy,

- znaki wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie,

- znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej,

- po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku,

- numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany na wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny,

- zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed PLW z odstrzału dzików, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia.

3. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe Wytyczne… będą dostępne w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w obwodzie 181 i 252.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

 

Zaproszenie

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 22, 2018

1. Gmina Czarna Białostocka, Polski Związek Łowiecki oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zapraszają KŁ ” Boruta” na ” Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej”, które odbędą się w dniach 8-9 września 2018 roku.

2. Kilkanaście tegorocznych wyjazdów do obwodu 252 zaowocowało całkiem pokaźnym albumem, którego tematem przewodnim są strabelskie rogacze. Pomimo tego, że żaden ze sfotografowanych przeze mnie kozłów nie kwalifikuje się na „medal”, nie oznacza, że nie warto „zawiesić na nich oka”. Zatem życzę przyjemnego oglądania i przy tej okazji miłych wspomnień, związanych z łowami, które już za nami.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

 

 

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091