Koło Łowieckie Boruta

Byk z Puszczy Piskiej

Opublikowany przez w Aktualności Wrzesień 1, 2016

Byk został strzelony 25 sierpnia w Puszczy Piskiej i jest to sześciodwudziestak. Miałem okazję strzelić  kilka innych b. ładnych jeleni ale  czatowałem na tego jednego którego widziano kilka dni wcześniej.

Pokazał się  na zrębie w towarzystwie adiutanta 14 taka a po ok. 10 minutach sam wyszedł z kniei. Jest to myłkus w wieku ok 8 – 9 lat waga  7,5 kg. Wrażenie niesamowite , jeszcze większe  szczęście .
Na polowanie wyjeżdżałęm  2 razy a podprowadzał mnie leśniczy do spraw łow. Kol.  Witold Kawecki . Składam  podziękowania i wyrazy szacunku za profesjonalną pracę.
Koleżance i Kolegom życzę podobnych wrażeń i szczęścia łowieckiego.
Darz Bór
Andrzej Gołembiewski

Komunikat Zarządu Koła 12/2016

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Sierpień 9, 2016

Zarząd Koła informuje koleżankę i kolegów myśliwych o:

1. Zamieszczeniu na stronie internetowej koła w zakładce „ Gospodarka łowiecka” :

- Grafiku polowań zbiorowych 2016/2017 – z uwagi na zniszczenia drzewostanu w obw. 181, wywołane czerwcową „ trąbą powietrzną” oraz trwającymi intensywnymi pracami zmierzającymi do przywrócenia obszarów leśnych do stanu umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się, polowania zbiorowe będą realizowane wyłącznie w obw. 252 – Strabla,

- Harmonogramu dokarmiania zwierzyny 2016/2017.

2. Wyznaczeniu terminu wydawania odstrzałów, w tym na jelenia – byka / 27 sierpnia 2016 r. w godz. 8.30 – 13.00 – Domek myśliwski w Krasnym Lesie /. Myśliwi, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli się zgłosić po odstrzał we wskazanym terminie, będą mogli go uzyskać w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z łowczym J. Bazylczykiem.

Jednocześnie Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z uchwałą WZ nr 8/2016 z dnia 15 maja 2016 roku cyt. (…) każdy członek Koła otrzymuje odstrzał indywidualny – w tym na samce zwierzyny płowej –  po uiszczeniu składki członkowskiej, wniesieniu innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie oraz wywiązaniu się z wykonania zleconych zadań przez organy Koła”.

3. Wyznaczeniu terminu  „polowania komercyjnego na bażanty”  - 7 stycznia 2017 roku , zbiórka myśliwych godz. 8.00 w Samułkach Dużych 14 / do wyznaczonych miejsc w obw. 252 zostanie wpuszczone ok. 200 szt. kuraków /. Koszt udziału w polowaniu 500 zł., na który składa się zakup bażantów oraz kwestie organizacyjno-techniczne. Termin do zgłoszenia akcesu w polowaniu upływa z dniem 1 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia przyjmuje prowadzący polowanie zbiorowe łowczy J. Bazylczyk.

Darz Bór. T.K.

 

IV czyn myśliwski

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 1, 2016

30 lipca br. odbył się ostatni – w tym roku kalendarzowym – zaplanowany i zorganizowany czyn myśliwski, tym razem podporządkowany głównie jesiennym pracom polowym. Siedemnastu myśliwych z naszego koła oraz dwóch gości z zapałem i oczekiwaną energią realizowało zadania wyznaczone przez łowczego. Podobnie jak w przypadku poprzednich „spotkań” wszystkie prace zostały wykonane sprawnie i co najważniejsze zgodnie z oczekiwaniami głównego dowodzącego Józka.

Ciężka i sumienna praca kolegów myśliwych zaowocowała następującymi efektami: 

- zasiano rzepak, rzepę oraz żyto na poletkach łowieckich: Duplańsk, Izoby Ambona, Izoby Szkółka, Piekary Lewa Strona, Poletko Zielona, Pod Linią, Za Stodołą,

- zabronowano ww. zasiewy,

- wykonano 3 lizawki i wkopano je w następujących rewirach: 2 na Duplańsku i 1 na Piekarach Lewa Strona,

- udrożniono drogi dojazdowe do ambon,

- uprzątnięto posesję oraz wiatę garażową,

- złożono we wiacie garażowej materiał budowlany / deski, drążki /,

- wykonano ramę/stelaż pod nową ambonę,

- rozebrano uszkodzoną ambonę „ Pod Linią”.

Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na wspólny posiłek. Pieczony wieprzowy udziec oraz peklowana słonina z powodzeniem uzupełniły kalorie spalone podczas wyczerpującej pracy. Nie zabrakło także czasu na rozmowy dotyczące postępów w realizacji planu łowieckiego oraz zagrożeń związanych ze zbliżającym się rykowiskiem w kontekście uszkodzeń drzewostanów, spowodowanych czerwcową „ trąbą powietrzną”. Miłym przerywnikiem w ożywionych dyskusjach był pokaz wabienia, spontanicznie przeprowadzony przez kol. Marka, na samodzielnie wykonanym urządzeniu z rogu jelenia.

W imieniu Zarządu Koła serdecznie dziękuję kolegom myśliwym za udział w pracach gospodarczo-porządkowych. Jestem przekonany, że ciężka praca w połączeniu ze sprzyjającą pogodą – a taka właśnie za oknem – sprawią, że za chwilę poletka pięknie się zazielenią i będą cieszyć oko nie tylko myśliwego…

Darz Bór. T.K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091