Koło Łowieckie Boruta

Komunikat ZO PZŁ w Białymstoku – polowania zbiorowe wielkoobszarowe na dziki. Pilne !!!

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 3, 2019

Koła łowieckie wszystkie, w szczególności koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej.

1. Minister Środowiska, w celu walki z ASF, wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody. Zgodnie z wolą Ministra Środowiska wyrażoną na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania z Łowczym Krajowym, Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Łowczymi Okręgowymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku zwraca się z prośbą o:

- zorganizowanie skoordynowanych polowań zbiorowych wielkoobszarowych w styczniu 2019 r. (możliwe terminy:12, 13, 19, 20, 26, 27 stycznia 2019 r. ). Jeżeli jest już zaplanowane polowanie zbiorowe w ww. dniach, proszę o rozważenie zorganizowania następnego polowania w kolejnym terminie.

- ścisłą współpracę zarządów sąsiadujących ze sobą kół łowieckich w celu sprawnej organizacji polowań.

2. Przypominam, że dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego poinformować właściwe gminy i nadleśnictwa w formie papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, godzinne rozpoczęcia i zakończenia oraz o miejscu polowania.

3. W przypadku, gdy termin zgłoszenia organizacji polowania zbiorowego będzie krótszy niż wymagane ustawowo 14 dni, proszę o nawiązanie kontaktu z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu ewentualnego zorganizowania w tym terminie sanitarnego odstrzału dzików.

4.Większość kół łowieckich ma już w ww. terminach zaplanowane polowania zbiorowe, należy zatem skoordynować działania w sąsiadujących obwodach łowieckich, zmobilizować jak największą liczbę myśliwych oraz zapewnić udział psów w celu zwiększenia efektywności polowania.

5. Proszę o przesłanie do ZO PZŁ w Białymstoku sprawozdań z ww. polowań w terminie do 31 stycznia 2019 r. według wzoru:

koło łowieckie:…..

nr obwodu łowieckiego:…..

data polowania:…..

liczba uczestników:…..

liczba pozyskanych dzików:…..

6. Proszę o wzięcie pod uwagę możliwości zaproszenia do udziału w polowaniu myśliwych niestowarzyszonych.

Jarosław Żukowski

Łowczy Okręgowy

Komunikat Zarządu Koła

W następstwie ww. komunikatu oraz wobec pilnej potrzeby organizacji w miesiącu styczniu 2019 roku skoordynowanych wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, Zarząd Koła informuje co następuje:

-wszystkie zaplanowane polowania zbiorowe w obw. 181 i 252 zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym grafikiem 2018/2019,

-wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministra Środowiska w zintensyfikowaniu działań na rzecz walki z ASF, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 181, w terminie 26.01.2019 roku, w godz. 8.00 – 15.00. Prowadzącym polowanie będzie kol. Mieczysław Kiersnowski, natomiast jego pomocnikiem kolega Mieczysław Łapuć. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na zasadach określonych w grafiku polowań 2018/2019. Miejsce zbiórki – Krasny Las / domek myśliwski /,

-Zarząd Koła wzywa myśliwych koła do potraktowania zaleceń Ministra Środowiska oraz Łowczego Okręgowego jako priorytetowych i tym samym aktywny udział w zaplanowanych polowaniach. Zwraca się także z prośbą do prowadzących polowanie i ich pomocników o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia udziału w polowaniach psów myśliwskich w celu zwiększenia jego efektywności.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Opublikowany przez w Aktualności Grudzień 21, 2018

 

Wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowia, radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

W Nowym 2019 roku niech Wam Bór Darzy,
a św. Hubert otacza wszelką łaską i opieką tak w kniei,
jak i w domu i w pracy.

                                                                                                         Zarząd KL BORUTA

 

Kolejna ” Zbiorówka”

Opublikowany przez w Aktualności Listopad 14, 2018

Polowanie zbiorowe, prowadzone przez kol. Zbyszka, miało nieco inny przebieg nich dotychczas. Na dwa symboliczne wydarzenia, które pojawiły się w jego scenariuszu, miała wpływ – przypadająca w tym dniu – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze z nich polegało na uczczeniu minutą ciszy pamięci bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Drugie zaś pięknie wpisało się w ogólnokrajowy zamysł, polegający na jak najliczniejszym odśpiewaniu „ Mazurka Dąbrowskiego”. Z chwilą, gdy wybiła godzina 12.00, uczestnicy łowów przerwali je na moment i jednym tchem odśpiewali hymn narodowy.

Samo polowanie też należy zaliczyć do udanych. W wyniku zrealizowanych 7 pędzeń pozyskano jednego warchlaka, kozę oraz 2 lisy. Jak zwykle można ponarzekać na skuteczność, która już tradycyjnie daleka była od ideału. W jednym z miotów naliczyłem kilkanaście, jak się później okazało, „ pustych”  strzałów…

Bezpieczne i przeprowadzone w patriotycznym nastroju „ myśliwskie spotkanie” zakończyło się dekoracją króla, którym został kolega Andrzej. Dziczek, do którego strzelał jako pierwszy, przeszedł jeszcze kilkanaście metrów i zwalił się dopiero po strzale kolegi Zbyszka. We wstępnej fazie oceny wydawało się, że trofeum należy do strzelca, który jako drugi nacisnął na język spustowy. Jednakże po dokładnych oględzinach tuszy i wyjaśnieniach obu zainteresowanych, komisja arbitrażowa podjęła werdykt korzystny dla kolegi Andrzeja. To jego strzał został uznany za śmiertelny. W takim przypadku regulamin polowań wyraźnie stanowi do kogo należy tusza. Tytuł króla pudlarzy powędrował w ręce gościa kolegi Krzysztofa. Warto także wspomnieć o sukcesie kolegi Jurka. Pierwszy w życiu dublet do lisów na pewno na długo pozostanie w jego pamięci.

Ognisko oraz pieczone kiełbaski domknęły kolejną dobrze zorganizowaną „ Zbiorówkę”. Podziękowania należą się prowadzącemu kol. Zbyszkowi oraz wszystkim, którzy go wspierali. Należą się także pozostałym uczestnikom za dyscyplinę oraz pozytywną energię, bez których trudno o dobry klimat łowów.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091