Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 14/2016

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Październik 27, 2016

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniach:

-22 listopada o godz. 9.00 w Białymstoku,

-23 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Szczegółowy harmonogram prac komisji oceny zostanie przesłany do kół w późniejszym terminie.

2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich myśliwych wraz z rodzinami oraz sympatyków łowiectwa do wzięcia udziału w uroczystościach Św. Huberta, które odbędą się 29 października 2016 roku w Sokółce. Uroczystości rozpocznie Msza Św. w Kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce o godz. 11.00. Po mszy spotkanie uczestników uroczystości przy myśliwskim bigosie.

Obecność pocztów sztandarowych kół łowieckich obowiązkowa !

3. Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że w dniach 3 -10 listopada 2016 roku w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń odbędzie się akcja poszukiwania martwych i padłych dzików na terenie województwa podlaskiego.

- Akcja będzie przeprowadzona przez wojsko przy wsparciu leśników, służb weterynaryjnych oraz myśliwych na terenie wyznaczonych obwodów łowieckich.

- Koła łowieckie mają obowiązek zapewnić udział przedstawiciela koła z bronią, w charakterze gospodarza terenu, w celu ewentualnego dostrzelenia chorego lub rannego dzika.

- W wyznaczone dni na terenie obwodów łowieckich, gdzie będą przeprowadzane poszukiwania obowiązuje całkowity zakaz polowań /indywidualnych i zbiorowych/.

- Wszelkie czynności związane z ewentualnym wykryciem zwłok oraz jego zabezpieczeniem oraz usunięciem zostaną wykonane przez powiatowych lekarzy weterynarii.

- Przez 72 godziny po zakończeniu działań /poszukiwań dzików/, w szczególności w przypadku znalezienia na danym obszarze padłego dzika, osobom biorącym udział w działaniach nie wolno wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie.

- Terminy przeprowadzenia akcji: 3.11.2016r. – Obwód łowiecki nr 181 / KŁ „Boruta” w Białymstoku. Zbiórka o godz. 8.00. Punkt zbiórki /wejście/: Majówka przy drodze Białystok-Bobrowniki. Punkt zbiórki /wyjście/: Krasne przy drodze Supraśl-Cieliczanka.

- Na miejscu zbiórki odbędzie odprawa, w trakcie której nastąpi:

*Omówienie miejsca terenu działania przez przedstawiciela lasów państwowych oraz przedstawiciela koła łowieckiego,

*Przedstawienie systemu łączności pomiędzy służbami,

*Informacja o numerach telefonów poszczególnych służb współpracujących,

*Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zasadach: bioasekuracji, powiadomień o znalezionych padłych dzikach, oznakowania miejsc padłych dzików, wydania odzieży ochronnej Siłom Zbrojnym RP oraz służbom współpracującym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Darz Bór. T.K.

„Hubertus 2016″

Opublikowany przez w Aktualności Październik 25, 2016

Nikomu nie trzeba przypominać, że polowanie Hubertowskie, rozpoczynające sezon polowań zbiorowych, należy – podobnie jak polowanie Świąteczne – do tych najważniejszych w kalendarzu myśliwskim i do tych, którym nadaje się szczególną rangę.

W tym roku Zarząd Koła odstąpił od przyjętej reguły i zamiast organizacji polowania w obwodzie 181, zmuszony był je przeprowadzić je w obwodzie 252. Powodem tej zmiany, była czerwcowa nawałnica, która przetoczyła się przez Puszczę Knyszyńską, dokonując gigantycznych zniszczeń drzewostanów. Pomimo upływu kilku miesięcy od wichury i zaangażowania ponadnormatywnych sił i środków, nadal leśnikom nie udało się usunąć zwalonych i połamanych drzew.

Zmiana miejsca łowów nie oznaczała jednak odstąpienia od skrzętnie pielęgnowanej tradycji koła, polegającej na rozpoczęciu polowania od wizyty na cmentarzu w Grabówce. Wzorem lat ubiegłych, kilku myśliwych pochyliło się nad grobami kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów i, oddając im należną „cześć,” zapyliło symboliczny znicz.

Na zbiórkę w Samułkach Dużych ostatecznie dotarło 31 „szaleńców”, w tym aż 9 gości. Z premedytacją użyłem słowa „ szaleńców” bo jak inaczej można nazwać osoby, które nie bacząc na koszmarną aurę, z własnej nieprzymuszonej woli, w strugach deszczu i brnąć w błocie, postanowiły pomimo wszystko oddać się pasji jaką jest polowanie.

Wisienką na torcie tegorocznego Hubertusa byli profesjonalni podkładacze wraz ze swoimi pupilami, tyle że fatalna pogoda nie pozwoliła im na pokazanie pełnego kunsztu. Choć nie zabrakło pędzeń, w których psy „grały”, usiłując wypędzić zwierzynę przed oblicze przyczajonego łowcy. Nie zabrakło także strzałów, których efekt- zważywszy na nieprzyjazne strzelcowi warunki atmosferyczne – mógł być tylko jeden…

Prowadzący polowanie wraz ze swoim pomocnikiem robili wszystko, aby „ zbiorówkę” udało się zakończyć pokotem lecz tego dnia św. Hubert postanowił inaczej ! Taki stan rzeczy trzeba było przyjąć z podniesioną głową, choć tym razem wcale nie było łatwo utrzymać jej w pozycji pionowej ! Któż mógł przypuszczać, że myśliwski kapelusz nasiąknięty wodą będzie ważył aż tyle…

Podsumowanie wspólnych łowów odbyło się w sali bankietowej w Pulszach. Królem pudlarzy ogłoszono kol. Mieczysława, który z pokorą przyjął dębową maczugę oraz wysłuchał sygnału myśliwskiego, odtrąbionego na ustniku sygnałówki.

Korzystając z okazji, że łowach udział wzięło dwóch seniorów koła, prowadzący polowanie wręczył kol. Eugeniuszowi Malinowskiemu i kol. Wiktorowi Oniszczukowi pamiątkowe dyplomy, przyznane przez Zarząd Koła z okazji Jubileuszu 55-lecia Koła. Temu pierwszemu wręczył także okolicznościowy grawerton, ufundowany z okazji Jubileuszu 40-lecia pełnienia funkcji strażnika łowieckiego, w podziękowaniu za wieloletnią działalność łowiecką, w szczególności na rzecz ochrony zwierzyny oraz zwalczania wszelkich przejawów kłusownictwa.

Do „ ostatniego miotu” uczestników łowów zaprosiły niezawodne i niezastąpione Danusia Bazylczyk oraz Madzia Oksiuta, które jak zwykle pysznie ugotowały i smacznie upiekły…

Wszystkim, którzy pomagali w organizacji „ Hubertusa 2016″ oraz wszystkim, którzy uczestnicząc w polowaniu, wpisali się w piękną tradycję łowiecką, serdecznie dziękuję. Darz Bór. T.K.

Obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ ” BORUTA” w Białymstoku

Opublikowany przez w Aktualności Październik 18, 2016

15 października 2016 roku w Supraślu odbyły się obchody Jubileuszu 55-lecia KŁ „ Boruta” w Białymstoku, w których – poza członkami koła i ich rodzinami – udział wzięło wielu zaproszonych gości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyli m.in. Pan Lech Chwieroś – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej; Pan Jarosław Żukowski – Łowczy Okręgowy; Pan Jerzy Procakiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej; Pan Zygmunt Piszczatowski – członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich; Pan Jacek Bejm – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku; Pan Jerzy Andrzejuk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim; kol. Marek Masłowski – prezes KŁ „ Leśnik” w Białymstoku wraz z łowczym kol. Robertem Cierechem; kol. Zdzisław Puziuk – wiceprezes KŁ „ Przepiórka” w Księżynie wraz z łowczym kol. Piotrem Bozikiem; kol. Marek Bućko – prezes KŁ „ Łoś” w Białymstoku wraz z łowczym kol. Januszem Zdanowiczem; kol. Edward Korolczuk – prezes KŁ „ Słonka” w Katrynce; kol. Andrzej Ćwiklewski – prezes KŁ „ Orla Jucha” w Ełku; Witold Konończuk – kierownik Skupu Dziczyzny w Podlaskim Przedsiębiorstwie Mięsnym. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość, że z przyczyn osobistych nie wezmą udziału w uroczystościach przedstawiciele z zaprzyjaźnionej „ Boruty” Łęczyckiej, która również w tym roku obchodziła piękny Jubileusz 70-lecia. Miałem nadzieję, że będzie okazja do osobistych gratulacji, ale co się odwlecze to nie uciecze…Na ręce prezesa koła kolegi Rysia Pabina składam ogromne podziękowania za pamięć i przekazane upominki, które znajdą godne miejsce w zbiorach naszego koła.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, koncelebrowaną przez ks. Wojciecha Kraśnickiego – proboszcza tejże parafii oraz ks. Henryka Ziółkowskiego – kapelana podlaskich myśliwych. Ołtarz ozdobiony akcentami myśliwskimi oraz dźwięki wydobywające się z myśliwskich rogów, miały dodatkowo podkreślać, że tym razem modlitwa skierowana była do środowiska myśliwych i leśników oraz osób z nimi sympatyzujących, w szczególności do tych skupionych wokół KŁ „ Boruta” w Białymstoku.

Na drugą część obchodów Jubileuszu, czyli biesiadę myśliwską połączoną z wręczeniem odznaczeń łowieckich, wszyscy przenieśli się do Restauracji „Pięć Dębów”. Tam, przy zachowaniu pełnego ceremoniału, przedstawiciele władz krajowych i okręgowych, w osobach: Pana Jerzego Procakiewicza – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Pana Lecha Chwierosia – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Pana Jarosława Żukowskiego – Łowczego Okręgowego, zgodnie z precedencją, dokonali wręczenia odznaczeń łowieckich.

W tym miejscu nie sposób pominąć wydarzenia bez precedensu, polegającego na przyznaniu Naszemu kołu, jako pierwszemu na Podlasiu, najwyższego odznaczenia łowieckiego „ Złomu”. To ogromny zaszczyt i jednocześnie motywacja do dalszej pracy na rzecz łowiectwa i piękna podlaskiej przyrody.

W ramach indywidualnych wyróżnień, niżej wymienionych myśliwych w uznaniu ich zasług dla polskiego i białostockiego łowiectwa, odznaczono medalami krajowymi oraz okręgowymi, i tak:

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej: Cezarego Sołowieja, Witalisa Sadowskiego, Bogusława Pilcickiego, Piotra Naumczuka,

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej: Jerzego Siemieniuka, Andrzeja Siemieniako, Marka Romanowskiego, Wincentego Oksiuta, Sławomira Markowskiego, Mieczysława Łuszyńskiego, Zdzisława Karwowskiego,

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Białostocczyzny: Andrzeja Gołembiewskiego, Mieczysława Kiersnowskiego, Mieczysława Łapucia, Daniela Bendera,

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Białostocczyzny: Czesława Zabrockiego, Zbigniewa Zabrockiego, Piotra Świrydowicza.

Ponadto Zarząd Koła postanowił uhonorować okolicznościowymi dyplomami wszystkich seniorów z „ Boruty” i udekorował nimi tych obecnych na obchodach Jubileuszu: kol. Witalisa Sadowskiego, kol. Adama Ziniewicza, Kol. Wojciecha Paciorkowskiego i kol. Daniela Bendera. Wręczył także pamiątkowy grawerton kol. Piotrowi Lebiedzińskiemu, który przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza w Zarządzie Koła i czynił to na tyle rzetelnie, i odpowiedzialnie, że podziękowania nie mogły go ominąć.

Część oficjalna uroczystości – ta dla „ ducha” – zakończyła się odprowadzeniem sztandaru koła oraz sygnałem „ Pożegnanie”. Pozostała jeszcze równie przyjemna część obchodów Jubileuszu, czyli ta dla „ ciała”. Na stołach nie zabrakło dziczyzny i trunków nieco mocniejszych niż te dostępne w ofercie sklepowej, a poluzowane krawaty oraz zdjęte marynarki mogły tylko świadczyć o tym, że wszyscy doskonale się bawili…

W imieniu Zarządu Koła jeszcze raz serdecznie gratuluję kolegom myśliwym odznaczonym medalami łowieckimi. Jeszcze raz bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali Zarząd Koła w organizacji obchodów Jubileuszu. Dziękuję władzom okręgowym, władzom zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz innym podmiotom, a także osobom fizycznym za przyjęcie zaproszenia oraz przekazane kołu „ pięknych pamiątek”, będących dowodem szacunku i uznania. To bardzo miłe i budujące. Osobiste podziękowania kieruję także w stroną kol. Andrzeja Łukasiewicza – Leśniczego ds. Łowieckich w Nadleśnictwie Hajnówka, który na biesiadę myśliwską przygotował niespodziankę kulinarną w postaci pieczonego dzika i zadbał nie tylko o jego wyjątkowy smak ale także o stosowną do okoliczności oprawę. Pięknie dziękuję księżom koncelebrującym mszę świętą, księdzu Wojciechowi Kraśnickiemu oraz księdzu Henrykowi Ziółkowskiemu za modlitwę i „Słowo Boże”.

Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu, mam nadzieję, że w jeszcze liczniejszym gronie przyjaciół, skupionych wokół niezwykle pięknej i szlachetnej pasji jaką jest łowiectwo…Darz Bór. Tomasz Komarewski.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091